Now showing items 6-549 of 549

   Subject
   Aassistenter [1]
   Active learning [1]
   adult education [1]
   akademisk utvikling [1]
   algebra [1]
   Alienation [1]
   Alternativ Kroppsøving [1]
   andrespråk [1]
   ANT [1]
   arbeidsliv [1]
   arbeidslivsfaget [1]
   arbeidsplassen [1]
   arbeidsrettet metodikk [1]
   argumentation analysis [1]
   article-based dissertation [1]
   artikkelbasert avhandling [1]
   Assessment [4]
   assessment [1]
   assessment criteria [1]
   Assessment for learning [1]
   assessment policy [1]
   augerørsler [1]
   Autism [1]
   Autonomi [1]
   autonomi [2]
   Autonomistøtte [1]
   Avalanche [1]
   Avalanche transceiver [1]
   å henge teorien på praksisknaggen [1]
   Bachelorstudenter [1]
   Bakhtin [1]
   Barn [2]
   barn av innvandrere [1]
   Barndom [1]
   Barnehage [2]
   barnehage [2]
   barnehagelærer [1]
   barnehagelærere [1]
   barnehagelærerstudent [1]
   barnehagelærerstudiet [1]
   barnehagelærerutdanning [2]
   Barnehagestyrere [1]
   barnevern [1]
   baseorganisert skole [1]
   Beacon [1]
   beginning teachers’ needs [1]
   bilder [1]
   Blended learning [1]
   Bond to school [1]
   Brann- og redningskonstabler [1]
   brille for praksis [1]
   Brumming [1]
   Case study [1]
   children [1]
   children’s rights in sports [1]
   choice [1]
   classrom interacti [1]
   Classroom achievement goal structure [1]
   Clickers [1]
   CLT [1]
   coaches [1]
   Cognitive Load Theory [1]
   Cognitive Theory of Multimedia Learning [2]
   Collaborative home and school [1]
   Communication patterns [1]
   Community of inquiry [1]
   community of practice [1]
   Companion resucue [1]
   Computer [1]
   Contexts [1]
   Convention on the Rights of the Child [1]
   critical pedagogy [1]
   CTML [1]
   Daghjem [1]
   Day care [1]
   Del&bruk [1]
   deliberative democracy [1]
   deliberative pedagogy [1]
   Deltakelse [1]
   deltakerbane [1]
   Demokrati [1]
   Dewey [1]
   diagnostisk vurdering [1]
   Dialogue [1]
   Didactic awareness [1]
   Didaktikk [1]
   difference [1]
   digital divide [1]
   digital learning aids [1]
   Digital literacy [2]
   digital technology [1]
   discourse [1]
   diskurs [1]
   diskursanalyse [1]
   Diskusjonsforum [1]
   Diversity [1]
   diversity [1]
   doktorgrad [1]
   drug calculation [1]
   dyslexia [1]
   E-learning [1]
   Education [1]
   education for democracy [1]
   education policy [3]
   educational development [1]
   educational experiences [1]
   Effect [1]
   Effekt [1]
   elevmedverknad [1]
   Elevmedvirkning [2]
   elevmedvirkning [1]
   elevperspektiv [1]
   Endring [1]
   equality of opportunity [1]
   equity [1]
   erfaring [1]
   Erfaringslæring [1]
   Ethnography [1]
   Evnerike elever [1]
   exclusion [2]
   experience [1]
   fag- og språkintegrert læring og undervisning [1]
   fagdisipliner [1]
   faglig samarbeid [1]
   fairness [1]
   farsrollen [1]
   Feedback [2]
   feedback [3]
   fellesskap [1]
   foreign languages [1]
   foreldre [2]
   Foreldre-skole-relasjoner [1]
   Foreldremedverknad [1]
   foreldreroller [1]
   Foreldresamarbeid [2]
   Foreldresamtale [1]
   Foreldresamtalen [1]
   foreldreskap [1]
   foreldreskapspraksis [1]
   foresatte [1]
   forholdet mellom erfaringer og undervisning [1]
   forholdet mellom teori og praksis [1]
   Formativ vurdering [3]
   formativ vurdering [2]
   Formative assessment [1]
   forskarskule [1]
   forskerskole [1]
   forventning [1]
   foster [1]
   foster children [1]
   fosterbarn [1]
   Fysisk aktivitet [1]
   Fysisk aktivitetsnivå [1]
   Gatemagasiner [1]
   gender [1]
   gender differences [1]
   globalisation [1]
   grunnskolen [2]
   Gruppearbeid [1]
   guidelines [1]
   håndtering [1]
   Higher education [1]
   higher education [2]
   Hjem-skole-relasjoner [1]
   Hjem-skolesamarbeid [1]
   home care [1]
   Home- school partnerships [1]
   Hospital [1]
   Human resource management [1]
   høgare utdanning [1]
   høyere utdanning [4]
   Høyt begavede barn [1]
   Høyt begavede elever [1]
   ICT [2]
   identitet [1]
   Identities [1]
   idrettsfag [1]
   IKT [1]
   immigrant students [2]
   Immigrant youth [1]
   immigrant youth [1]
   inclusion [1]
   inclusive education [2]
   informere [1]
   Initial learning [1]
   Instructional mediums [1]
   instructional mediums and methods [1]
   integrering av praksis [1]
   integrert kunnskap [1]
   inter-subjectivity [1]
   interagency coordination [1]
   intercultural education [1]
   Interessestyrt skriving [1]
   interesseutvikling [1]
   interest development [1]
   interprofessional collaboration [1]
   interprofessional working [1]
   intersubjectivity [1]
   Interviews [1]
   islandsk [1]
   jamstilte former [1]
   justice [1]
   Kameratredning [1]
   Kindergarten [1]
   kjønn [1]
   knowledge [2]
   koherens [1]
   Kommunikasjon [1]
   kommunikasjon [1]
   Kompetanse [1]
   kompetanse [3]
   Krisepedagogikk [1]
   Kroppsoving [1]
   kultur [2]
   kunnskap [2]
   kunnskap om barnehagen [1]
   kunnskapsområder [1]
   kunnskapsutvikling [2]
   Kunstdidaktikk [1]
   kunstpedagogikk [1]
   Kvalitativ metode [1]
   kvalitativ metode [1]
   kvalitativt intervju [1]
   learning [2]
   Learning management system [1]
   Learning managment systems (LMS) [1]
   Lectures [1]
   Ledelse [1]
   ledelse [1]
   Leder [1]
   Ledere [1]
   lesefart [1]
   leseferdigheit [1]
   lesetrening [1]
   Lesing [1]
   literature review [1]
   longitudinell [1]
   lærer [1]
   Lærere [1]
   lærere [1]
   lærerrolle [1]
   lærerrollen [1]
   lærerutdanner [1]
   lærerutdanning [2]
   Læring [2]
   læring [3]
   læring i arbeidslivet [1]
   Læringseffekt [1]
   læringsklima [1]
   læringspotensiale [1]
   makt [1]
   Management [1]
   Marginalisering [1]
   master [1]
   Matematikk [4]
   matematikk [2]
   matematikkundervisning [1]
   Mathematics [1]
   mathematics [2]
   Media literacy [1]
   medikamentregning [1]
   Medvirkning [1]
   medvirkning [1]
   meistringsforventning (Self-efficacy) [1]
   mellomleder [1]
   Mellomtrinnet [1]
   meningsfulle sammenhenger [1]
   mentoring [1]
   mestring [1]
   mestringsforventning [1]
   metacognition [1]
   metoder [1]
   Metodeundervisning [1]
   Minoritetspråklege [1]
   minoritetsspråklige [1]
   minoritetsspråklige elever [1]
   minority language [1]
   Mobbing [1]
   mobbing [1]
   modellering av lesing og skriving i matematikk [1]
   morsrollen [1]
   Motivasjon [4]
   motivasjon [4]
   Motivation [1]
   motivation [1]
   Multimodal presentations [1]
   multiprofessional collaboration [1]
   Musikkfag [1]
   møtet med praksislærer [1]
   NAFOL [1]
   narrativ analyse [1]
   narrativer [1]
   Newly educated [1]
   Norsk [2]
   norsk fordypning [1]
   Norskfaget [1]
   norskfaget [1]
   Nuclear Medicine [1]
   Nuclear medicine [1]
   Nurse [1]
   Nurse manager [1]
   Nursery [1]
   nursing students [1]
   Nyansatt [1]
   Nynorsk [1]
   nynorsknormalen [1]
   Nyutdannede [1]
   OAS [1]
   OBRE [1]
   OECD [1]
   omsorg [2]
   Ontology [1]
   oppgavenivå [1]
   opplevelse av praksis [1]
   opplevelse av sammenheng [1]
   Opplæring [2]
   opplæring [1]
   ortografi [1]
   overgang [1]
   overgang ungdomsskule–vidaregåande skule [1]
   Parent-teacher conferences [1]
   Parent/parental collaboration [1]
   Parent/parental cooperation [1]
   Parents call [1]
   Partnership [1]
   PDA [1]
   Pedagogikk [1]
   pedagogikk [2]
   pedagogisk ledelse [1]
   pedagogisk praksis [1]
   pedagogisk utviklingsarbeid [1]
   Personalledelse [1]
   ph.d [1]
   Phd [1]
   policy development for youth athletics [1]
   policy documents [1]
   political discourse [1]
   political discourse analysis [1]
   politics of education [1]
   politisk diskurs [1]
   politisk diskursanalyse [1]
   politiske dokumenter [1]
   Polske foreldre [1]
   Polske innvandrere [1]
   Post-graduate education [1]
   PowerPoint [1]
   PP-tjenesten [1]
   PPT [1]
   practical methodology [1]
   Practice [1]
   praksis [3]
   praksis for teori [1]
   praksis i undervisningen [1]
   praksis som del av utdanningen [1]
   praksisbarnehagen [1]
   praksiserfaringer [1]
   praksisfellesskap [1]
   praksisknagg [1]
   praksislærer [1]
   praksisoppgaver [1]
   praksisopplæring [1]
   praksisperiode [1]
   praktisk metodikk [1]
   praktisk pedagogikk [1]
   praktisk-pedagogisk utdanning [1]
   praktiske synteser [1]
   profesjon [1]
   Profesjonell ledelse [1]
   profesjonell selvforståelse [1]
   Profesjonell utvikling [1]
   profesjonelt handlingsrom [1]
   profesjonskunnskap [1]
   profesjonsrettet [1]
   professional development [1]
   Professional leadership [1]
   Professional management assistants [1]
   prosessnivå [1]
   psykologutdanning [1]
   Qualitative inquiry [1]
   Qualitative research [1]
   rammeplan [1]
   Rådgivning [1]
   reflection [1]
   refleksjon [1]
   refleksjon i praksisfellesskap [1]
   refleksjon knyttet til handling [1]
   reflektere [1]
   reform [1]
   relasjon [1]
   Relationship [1]
   renhold [1]
   Resiliens [1]
   retningslinjer [1]
   Retting [1]
   rettskriving [1]
   réttritun [1]
   samarbeid [3]
   Samhandling [1]
   samhandling [1]
   samliv [1]
   Samtale i skolen [1]
   sanger [1]
   Sangvanskeproblematikk [1]
   Sangvansker [1]
   scaffolding [1]
   school [1]
   school engagement [1]
   school leaders [1]
   second Language [1]
   Secondary school [1]
   Seksualundervisning [1]
   self-concept [1]
   Self-determination theory [1]
   selv-nivå [1]
   Selvbestemmelsesteori [1]
   selvbestemmelsesteori [1]
   Selvbestemmelsesteorien [1]
   selvoppfattelse [1]
   selvpresentasjoner [1]
   Selvregulering [1]
   selvreguleringsnivå [1]
   semistrukturert intervju [1]
   Sex education [1]
   Situert læring [2]
   sjølvbestemmingsteori [1]
   sjølvoppfatning [1]
   Skole [1]
   skole [1]
   Skole-foreldre-relasjoner [1]
   Skole-hjem-relasjoner [1]
   skolegang [1]
   skoleledelse [1]
   Skolemiljøutvalg [1]
   skolen [2]
   Skoleprestasjoner [1]
   Skolerådgiver [1]
   skoleutvikling [1]
   skriftlig [2]
   Skriftlig vurdering [1]
   skript [1]
   skriveferdigheiter [1]
   skriving [1]
   Sogn og Fjordane [1]
   sosiale roller [1]
   Sosialisering [1]
   Sport Education Model [1]
   språk [1]
   Språkopplæring [1]
   stipendiat [1]
   strategies [1]
   stress [1]
   student [2]
   Student response systems [1]
   Student teachers [1]
   Student's perceptions [1]
   Studentaktiv læring [1]
   Students' attitudes [1]
   students’ perspective [1]
   støtte [1]
   substance use [1]
   summativ vurdering [1]
   Sykehus [1]
   Sykepleier [1]
   sykepleierstudenter [1]
   syn på barn [1]
   system teori [1]
   systems theory [1]
   Tablets [1]
   talent [1]
   taus kunnskap [1]
   taus kunnskap i handling [1]
   Teacher education [1]
   teachers [1]
   Teaching [1]
   teaching [1]
   Teaching intentions [1]
   Teori [1]
   teori [1]
   teori for praksis [1]
   teori og praksis [1]
   teoriens funksjon [1]
   test anxiety [1]
   testangst [1]
   the Nynorsk effect [1]
   Theater [1]
   Tilbakemelding [1]
   tilbakemelding [1]
   tilbakemeldinger [1]
   tilgjengelighet [1]
   tilhørighet [2]
   tillit [1]
   tilpassa opplæring [1]
   Tilpasset opplæring [1]
   tolking [1]
   Tonedøvhet [1]
   Toneskeivhet [1]
   Traditional lectures [1]
   trainee [1]
   traineeprogram [1]
   Training [1]
   transition from lower to upper secondary school [1]
   trivsel [2]
   tverrfaglig [1]
   tverrprofesjonelt samarbeid [1]
   Tverrsnittsstudie [1]
   Underveisvurdering [2]
   underveisvurdering [4]
   undervisning [2]
   undervisningsmetoder [1]
   Ungdom [1]
   ungdomsskolen [9]
   Universitetspedagogikk [111]
   universitetspedagogikk [1]
   Upper secondary school [2]
   upper secondary school [2]
   utdanning [2]
   utdanningsvalg [1]
   utfordringer [1]
   utvikling [1]
   val [1]
   valfrie former [1]
   VG [1]
   VG3 [1]
   video [1]
   videregående opplæring [1]
   videregående skole [4]
   vitenskapelig personale [1]
   Vocational education [1]
   vocational education [1]
   vocationalization [1]
   voksenopplæring [1]
   voksenpedagogikk [1]
   voksnes læring [1]
   Vurdering [2]
   vurdering [2]
   Vurdering for læring [1]
   vurdering for læring [1]
   vurderingskriterier [1]
   Well-being [1]
   working together [1]
   Workplace learning [1]
   yrkesfaglig utdanning [1]
   yrkesliv [1]
   yrkesretting [1]