Results Per Page:

Now showing items 1-100 of 182

  "formativ vurdering" (1)
  "høyere utdanning" (1)
  "lærer-elev relasjoner" (1)
  "videregående skole" (2)
  21st century skills (1)
  Aassistenter (1)
  adult education (1)
  algebra (1)
  Alienation (1)
  Alternativ Kroppsøving (1)
  andrespråk (1)
  ANT (1)
  arbeidsliv (1)
  arbeidslivsfaget (1)
  arbeidsplassen (1)
  arbeidsrettet metodikk (1)
  argumentation analysis (1)
  article-based dissertation (1)
  artikkelbasert avhandling (1)
  Assessment (4)
  assessment criteria (1)
  augerørsler (1)
  Autism (1)
  Autonomi (1)
  Autonomistøtte (1)
  Avalanche (1)
  Avalanche transceiver (1)
  Bakhtin (1)
  Barn (2)
  Barndom (1)
  Barnehage (2)
  Barnehagestyrere (1)
  baseorganisert skole (1)
  Beacon (1)
  beginning teachers’ needs (1)
  Bond to school (1)
  Brann- og redningskonstabler (1)
  Brumming (1)
  choice (1)
  classrom interacti (1)
  Classroom achievement goal structure (1)
  Clickers (1)
  CLT (1)
  Cognitive Load Theory (1)
  Cognitive Theory of Multimedia Learning (2)
  Collaborative home and school (1)
  Communication patterns (1)
  community of practice (1)
  Companion resucue (1)
  Computer (1)
  Contexts (1)
  critical pedagogy (1)
  CTML (1)
  Daghjem (1)
  Day care (1)
  Del&bruk (1)
  deliberative democracy (1)
  deliberative pedagogy (1)
  Deltakelse (1)
  deltakerbane (1)
  Demokrati (1)
  Dewey (1)
  diagnostisk vurdering (1)
  Dialogue (1)
  Didactic awareness (1)
  Didaktikk (1)
  difference (1)
  digital divide (1)
  digital learning aids (1)
  Digital literacy (2)
  discourse (1)
  diskurs (1)
  diskursanalyse (1)
  Diskusjonsforum (1)
  Diversity (1)
  drug calculation (1)
  dyslexia (1)
  E-learning (1)
  Education (1)
  education for democracy (1)
  education policy (3)
  educational development (1)
  Effect (1)
  Effekt (1)
  elevmedverknad (1)
  Elevmedvirkning (2)
  elevmedvirkning (1)
  elevperspektiv (1)
  Endring (1)
  equality of opportunity (1)
  equity (1)
  Erfaringslæring (1)
  Ethnography (1)
  Evnerike elever (1)
  exclusion (2)
  experience (1)
  fag- og språkintegrert læring og undervisning (1)
  fairness (1)
  Feedback (2)
  feedback (3)