Now showing items 21-40 of 76

  • Issues in postgraduate supervision – a gender aspect. 

   Munthe-Kaas, Antonella Zanna (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   Reaching a good gender balance in tenure positions within scientific subjects is an important goal for the University of Bergen. Women are reasonably represented at a bachelor, master and PhD level, though the figures ...
   Working paper
  • Bruk av simulatorer og roboter i trening og opplæring innen medisin 

   Viste, Asgaut (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   Increasing interest in patient safety and shortage in training possibilities for new surgeons draw attention to new possibilities for aquiring requested comptetence and skills. In addition, advanced technology and ...
   Working paper
  • Veiledning i klinisk forskning under spesialistutdanning: Dilemma og muligheter 

   Søfteland, Eirik (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   Artikkelen ser på tiltak og løsninger for å gi spesialistkandidater muligheter og anledning til å drive klinisk forskning ved Kirurgisk Service Klinikk (KSK), Hode Hals seksjonen, Haukeland Sykehus
   Working paper
  • Om integrering av skriveøvelser i undervisningen 

   Selnes, Gisle (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   Gisle Selnes har hatt som mål å integrere studentenes skriving og muntlige presentasjoner i den ”sikkert til tider noe søvndyssende talestrømmen fra foreleseren” i sin undervisning i et fordypningsemne i latinamerikansk ...
   Working paper
  • Experience with Group Supervision 

   Chen, Weiqin (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   Supervision can take a few different forms. For example, it can be one-to-one supervision and it can also be group supervision. Group supervision is an important process within the scientific community. Many research ...
   Working paper
  • Modern field courses and problem-based learning; a comparison between industry and academia 

   Hesthammer, Jonny; Fossen, Haakon (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   Problem-based learning (PBL) can provide an attractive learning situation in relation to field courses. Combined with information technology, the learning effect can be enhanced compared with more traditional courses ...
   Working paper
  • Å lære å gi og motta konstruktiv kritikk gjennom medstudentvurdering 

   Walker, Jill (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   Jill Walker har tatt i bruk medstudentvurdering, der studenter i samme kurs vurderer utkast til hverandres oppgaver og der vurderingen teller 40% av den endelige karakterfastsettelsen. Hun beskriver grundig hva studentene ...
   Working paper
  • Evaluering av nettbasert læringsportal ved Det Psykologiske Fakultet –Profesjonsstudiet, 3. semester. 

   Milde, Anne Marita; Svensen, Erling (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   LMS er en forkortelse for ”learning management system” og blir anvendt om systemer som administrerer nettbaserte undervisningstjenester for studenter, lærere og administratorer. Det Psykologiske Fakultet ved Universitetet ...
   Working paper
  • Erfaringer med gruppeveiledning av mastergradsstudenter ved Institutt for biologi 

   Blom, Geir (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   I dette prosjektet ble det gjennomført gruppeveiledning av mastergradsstudenter i fiskeribiologi ved BIO. Artikkelen omtaler og drøfter erfaringene fra gruppeveiledningen.
   Working paper
  • "Man lærer best ved å lære bort synes jeg". Røynsler med medstudentrespons ved Historisk institutt våren 2004. 

   Ulvund, Frode (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   Frode Ulvund tar opp studentenes erfaringer med å kommentere medstudenters fagtekster, med utgangspunkt i en studentevaluering. Han peker på to viktige forbedringsområder for denne praksisen: studentenes motivasjon og ...
   Working paper
  • Gruppeveiledning av doktorgradstipendiater i en forskningsgruppe 

   Mellgren, Gunnar (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   Formålet med denne studien var å stimulere den vitenskapelige kommunikasjonen mellom forskningsgruppens medlemmer, samt å forbedre og effektivisere forskningsveiledningen. En sentral problemstilling var om det er mulig ...
   Working paper
  • Veiledningsforholdet - samtaler om forventninger, prosess og struktur 

   Singhammer, John (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   Jonny Hesthammer beskriver grundig hvordan de har brukt problembasert læring (PBL) som pedagogisk tilnærming kombinert med avansert IKT læringsmateriell og feltstudier i et ekskursjonsbasert kurs til Utah, USA. ...
   Working paper
  • Innledning [til UPED-skrift nr. 1/2006] 

   Nordmo, Ivar (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   Working paper
  • Bruk av Power Lab systemet i nevrofysiologi kurset ved seksjon for fysiologi 

   Messaoudi, Elhoucine (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   Elhoucine Messaoudi beskriver hvordan et IKT basert undervisningsprogram (Power lab systemet - PLS) kan være et godt alternativ til bruk av forsøksdyr (frosk og rotter) i laboratoriekurs innen nevrofysiologi. Han beskriver ...
   Working paper
  • Pedagogisk utviklingsarbeid ved Hemilsenteret;studenter og faglæreres erfaringer med Problembasert læring våren 2004 

   Fosse, Elisabeth; Holsen, Ingrid (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   Elisabeth Fosse og Ingrid Holsen beskriver hva problembasert læring (PBL) er og hvordan denne pedagogikken er tatt i bruk i to masterprogrammer ved HEMIL senteret. De har foretatt forskningsintervjuer med studenter og ...
   Working paper
  • Evaluering av studenters journalopptak og undersøkelse av barn ved innleggelse i barneavdeling 

   Øymar, Knut; Greve, Gottfried (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   Hensikten med en pilotstudie som vi har gjort, var å utprøve en metode for å evaluere studentene i selve undersøkelsessituasjonen ved journalopptak. Vi ønsket å få fram ulike sider ved studentenes evne til å oppnå god ...
   Working paper
  • Utvikling og evaluering av ny kollokvieordning i Grunnstoffenes kjemi (KJEM120) 

   Jensen, Vidar R. (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   Vidar Jensen rapporterer på hvordan han har utviklet kollokvieundervisningen i sitt fag (KJEM120) for å gi studenter tettere oppfølging underveis i semesteret. Faget har nå krav om fem obligatoriske fremmøter med innlevering ...
   Working paper
  • An experiment to improve scientific communication skills amongst Norwegian students 

   Birks, Hilary H. (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   Hilary Birks summerer opp 15 års erfaring med en student-/stipendiat-/postdoc-/ kollegagruppe på Botanisk institutt. Hver 3. uke har de hatt lunsjmøter med faglige presentasjoner og livlige diskusjoner på engelsk. Hun ...
   Working paper
  • Veiledersamtale 

   Brokstad, Karl Albert (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   I denne artikkelen vil jeg sammenfatte tanker og erfaringer som jeg har hatt i forbindelse med en organisert samtale med de studenter som jeg veileder eller har veiledet, enten til hovedfag/mastergrad, til doktorgrad ...
   Working paper
  • Vi synger og vi ler - og lærer russisk: nye genrer i språkundervisningen 

   Lunde, Ingunn (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
   Ingunn Lunde introduserer to nye genrer i språkundervisning i russisk: fremføring av russiske sanger samt dramatisering av anektdoter. På den måten får studentene både god uttale, økt ordforråd og et innblikk i en viktig ...
   Working paper