Now showing items 1-1 of 1

  • Veiledersamtale 

    Brokstad, Karl Albert (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
    I denne artikkelen vil jeg sammenfatte tanker og erfaringer som jeg har hatt i forbindelse med en organisert samtale med de studenter som jeg veileder eller har veiledet, enten til hovedfag/mastergrad, til doktorgrad ...
    Working paper