Show simple item record

dc.contributor.authorDybdahl, Kari-Lise Vangsneseng
dc.date.accessioned2012-02-20T10:19:58Z
dc.date.available2012-02-20T10:19:58Z
dc.date.issued2011-05-31eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/5618
dc.descriptionRevised version: Spelling errors correcteden
dc.description.abstractBakgrunn: I Norge regner man med at 0,5 – 1 % av befolkningen har sykdommen revmatoid artritt, og hvert år får ca 1400 voksne diagnosen. Forskning viser at sykdommen får betydning for livet som helhet og at kroppsendringene som opptrer påvirker hvordan den enkelte opplever seg sett og møtt av omgivelsene. Formål og problemstilling: Målet med prosjektet er å belyse hvordan kvinner erfarer sitt hverdagsliv med kroppsendringer på grunn av sin revmatiske sykdom, og hvilke følger dette får i kontakten med det revmatologiske helsetilbudet. Materiale og metode: Det ble benyttet kvalitativ metode og dybdeintervju av fem kvinner ble gjennomført to ganger av hver med 1-2 ukers mellomrom. Kvinnene var fra ca 40-80 år, og hadde vært diagnostisert i mer enn fem år. Alle kvinnene var i aktiv medisinsk behandling, fire av dem med nyere, biologiske medikamenter, en av kvinnene med tradisjonell behandling. Teoretisk var perspektivet fundert i kropps-fenomenologisk filosofi, og ved i tillegg å benytte Bourdieu og hans metode for å konstruere blant annet felt og agent, ble det mulig å forstå og forklare disse erfarte kroppsendringene mer overordnet. Resultat: Fem overordnede sammenhenger ble vurdert å ha betydning for kvinnenes erfaringer med kroppsendringer; introduksjonen til feltet som ny-syk, hvordan det erfares å være syk i samhandlingen med profesjonelle, forventninger til framtiden, relasjonelle forhold og kroppsidealers betydning for den enkelte. Konklusjon: Funnene viser at de fem overordnede sammenhengene gir ulik betydning for den enkelte, og at forskjellige strategier benyttes avhengig av i hvilken sammenheng kroppsendringene gjør seg gjeldende i.en
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectRheumatoid arthritiseng
dc.subjectQualitativeeng
dc.subjectPatient experienceeng
dc.subjectBody changeeng
dc.subjectBody imageeng
dc.subjectProfessional-patient relationseng
dc.subjectRheumatoid arthritis careeng
dc.subjectpraxeologi
dc.titleNår kroppen endres... En kvalitativ studie av kvinnelige pasienters hverdagserfaring med kroppsendringer ved revmatisk sykdomeng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Sykepleievitenskapnob
dc.type.courseSYKD395eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Rheumatology: 759eng
dc.date.semesterVår 2011eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus761901eng
dc.type.programMAMD-SYKeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record