Show simple item record

dc.contributor.authorAars, Jacobeng
dc.contributor.authorChristensen, Dag Arneeng
dc.date.accessioned2012-05-02T09:22:50Z
dc.date.available2012-05-02T09:22:50Z
dc.date.issued2011-01eng
dc.identifier.issn1503-0946 (Print ISSN)eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/5786
dc.descriptionDette notatet er skrevet som en del av Modul II i evalueringen av Nav-reformen. Formålet med modulen er å øke kunnskapen om det lokale Nav-kontoret. Modul II skal gi dokumentasjon av reformens innføring på lokalt nivå og gi kunnskap om variasjon i gjennomføring og organisering. Notatet bygger på den såkalte «Avtaledatabasen». Basen er en koding av alle lokale Nav-avtaler som er inngått mellom kommunene og Nav i fylkene. til og med 31.12. 2009 ble materialet samlet inn av Lars Monkerud ved BI. Fra og med 2010 har Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste hatt ansvaret for vedlikehold og komplettering av databasen. Vi vil rette en særlig takk til Kristopher Strauss ved NSD for det gode arbeidet han har gjort for å tilrettelegge dataene for analyse. Dette notatet ble først presentert ved Forskersamling for Nav-evalueringen i Berlin 18.–21. oktober 2010. Takk til deltakerne der for nyttige kommentarer.en
dc.description.abstractRelasjonen mellom stat og kommune innenfor Nav-reformen beskrives gjerne som et partnerskap. Partnerskapet kommer til uttrykk gjennom organiseringen av de lokale Nav-kontorene, men også i de avtalene som inngås mellom enkeltkommunene og Nav på fylkesnivå. Det er disse avtalene som er utgangspunktet for dette notatet. Notatet inneholder en forholdsvis bredt anlagt presentasjon av dataene som gir en oversikt over innholdet i avtalene og variasjonen mellom kommunene i utformingen av avtalene. Vi går nærmere inn ett særlig viktig element i avtalen: Oppgaveporteføljen. Vi finner ingen støtte for at den lokale problemsituasjonen kan forklare omfanget på den tjenesteporteføljen kommunene velger å legge til Nav-kontoret. Størst forklaringskraft har variabler som indikerer rammen om det lokale samarbeidet, det vil si kommunal økonomi og befolkningsstørrelse.en
dc.description.abstractThe relation between state and local government within the Norwegian Welfare Administration is based on a partnership model. The partnership manifests itself in the establishment of the welfare offices at local level as well as through the agreements between local authorities and the state welfare administration at county level. These agreements form the point of departure for this working paper. In addition to presenting a broad outline over the contents of the agreements we give an account over the range of different outcomes. One issue receives particular attention: The range of local government services being allocated to the welfare offices. We find no support for the assumption that the range of services within the welfare offices can be explained through variables measuring local social conditions. Instead significant effects are observed from variables measuring the framework for cooperation locally, i.e. local government economy and population size.en
dc.language.isonobeng
dc.publisherStein Rokkan Centre for Social Studieseng
dc.relation.ispartofseriesWorking Paperen
dc.relation.ispartofseries01/2012en
dc.titleStyring og kontroll av partnerskap: De lokale Nav-avtaleneeng
dc.typeWorking papereng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nob
dc.rights.holderCopyright Stein Rokkan Centre for Social Studies. All rights reserved


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record