Show simple item record

dc.contributor.authorFrank, Johannaeng
dc.date.accessioned2012-06-04T06:21:39Z
dc.date.available2012-06-04T06:21:39Z
dc.date.issued2012-03-30eng
dc.date.submitted2012-03-30eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/5819
dc.description.abstractStudiens övergripande syftet är att undersöka och beskriva de svenska immigranternas upplevelser och erfarenheter av att leva och arbeta i det norska samhället. Syftet har konkretiserats med tre frågeställningar: Hur upplever de svenska immigranterna att de blir bemötta och behandlade av den norska befolkningen? Vilken syn har de svenska immigranterna på sig själva i jämförelse med den norska befolkningen? Vilken syn har de svenska immigranterna på sig själva i jämförelse med andra immigrant grupper i Norge? För att besvara studiens forskningsfråga har kvalitativa intervjuer utförts med åtta svenska immigranter med varierande kön, ålder och bakgrund. Studien antar en subjektivistisk karaktär med en förståelseansats där aktörernas uppfattning och mening är det centrala. Då studien undersöker ett tämligen outforskat fenomen har studien haft ett explorativt tillvägagångssätt. Resultatet bygger på de intervjuer som har utförts med svenska immigranter i Norge. De svenska immigranterna betraktas inte här som en homogen grupp utan social skiktning, utan resultatet visar hur distinktioner baserat på social status skapas mellan de svenska immigranterna. Studien synliggör hur de svenska immigranterna möts av subtila distinktioner, upprätthållna av den norska befolkningen, mellan dem som tillhör och dem som inte tillhör norskheten vilket bidrar till en ambivalent känsla av att vara en del av det norska samhället men att inte vara fullständigt delaktiga samt att tillhöra men inte tillhöra fullt ut. Samtidigt upprätthåller de svenska immigranterna distinktioner mellan dem själva och andra immigrantgrupper i Norge och skapar en hierarkisk ordning mellan olika immigrantgrupper i det norska samhället. Genom att betona avståndet till andra immigranter - de "riktiga" invandrarna - och samtidigt framhäver närheten till norrmännen kan de svenska immigranterna styrka likheterna och samhörigheten med den norska befolkningen. I tillägg använder de svenska immigranterna olika strategier för att upprätthålla en känsla av personligt värde samt uppnå social status i Norge, som möjliggör dem att placera sig på samma nivå eller över den norska befolkningen. De subtila distinktioner mellan vem som tillhör och vem som inte tillhör norskheten som de svenska immigranterna möts av i vardaglig interaktion med en norska befolkningen kan bidra till ett ökat motstånd till att integreras eller assimileras till det norska samhället.en
dc.format.extent906988 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectsvenska immigrantereng
dc.subjectMigrationeng
dc.subjectgränsdragningareng
dc.subjectutanförskapeng
dc.subjectsocial statuseng
dc.subjectmoraleng
dc.subjectföreställd likheteng
dc.subjectetnisk tillhörigheteng
dc.subjectnorskheteng
dc.titleLikhetens gränser - en kvalitativ studie om svenska immigranter i Norgeeng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Sosiologinob
dc.type.courseSOS360eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus732106eng
dc.type.programMASV-SOSeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record