Show simple item record

dc.contributor.authorJoa, Torill Skibelieng
dc.contributor.authorMorken, Toneeng
dc.date.accessioned2012-08-07T10:29:08Z
dc.date.available2012-08-07T10:29:08Z
dc.date.issued2010-04eng
dc.identifier.isbn978-82-92970-27-0eng
dc.identifier.issn1891‐3474eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/5909
dc.description.abstractBakgrunn: Trusler og vold mot ansatte i legevakt synes å være hyppig forekommende hendelser så vel i Norge som i andre land. Likevel virker det som få har fått opplæring i aggresjonsforebyggende tiltak. Det er ikke tidligere gjennomført studier om forekomst av trusler og vold blant sykepleiere og leger ved legevakter i Norge. Det er derfor behov for å få mer kunnskap om dette slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Metode: Studiens design er en tverrsnittsundersøkelse med bruk av et strukturert spørreskjema. 20 legevakter ble valgt gjennom et strategisk utvalg basert på størrelse og geografi. 536 sykepleiere, leger og annet personell, som hadde pasientkontakt i en undersøkelsesperiode på tre uker våren 2009, inngår i materialet. Svarprosent for undersøkelsen er 75 %. Spørreskjema ble besvart anonymt. Statistisk signifikansnivå er satt til 0.05. Studien ble godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Resultat: 77 % av respondentene hadde vært utsatt for verbal utskjelling i forbindelse med arbeid i løpet av siste 12 måneder, mens 42 % hadde vært utsatt for trusler. Videre svarte en tredel at de hadde vært utsatt for vold. Seksuell trakassering synes å være hyppig forekommende, 15 % av respondentene svarte at de har vært utsatt for slike hendelser. 73 % svarte at de ville ha nytte av kursing/trening for å forebygge trusler og vold. Likevel hadde bare 27 % fått slike tilbud. 31 % svarte at arbeidsplassen har rutiner for å forebygge trusler og vold. Konklusjon: Trusler og vold rettet mot personell synes å være hyppige hendelser ved norske legevakter. Dette gjelder både kvinner og menn, og i alle yrkesgrupper. Det er en overhyppighet av vold og seksuell trakassering rettet mot de yngste. Flere sykepleiere enn leger er utsatt for verbal utskjelling og seksuell trakassering. I mindre grad virker det å være gjennomført systematisk trening og undervisning av ansatte samt andre forebyggende tiltak for å unngå slike hendelser.en
dc.language.isonobeng
dc.publisherNasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Researcheng
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseriesNr. 4-2010en
dc.titleEr det farlig å jobbe i legevakt?eng
dc.typeResearch reporteng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700eng
dc.type.versionpublishedVersioneng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record