Show simple item record

dc.contributor.authorFlatmark, Denise Fewtrelleng
dc.date.accessioned2012-09-11T08:36:41Z
dc.date.available2012-09-11T08:36:41Z
dc.date.issued2011-12-08eng
dc.date.submitted2011-12-08eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/5999
dc.description.abstract22.juni 2010 åpnet Bybanen i Bergen. Dette var et resultat av at diskusjonen rundt en bane igjen kom på dagsorden i 1989, og at det ble vedtatt på Stortinget 28.februar 2006. Hele beslutningsprosessen, og frem til bybanen ble tatt i bruk, tok om lag 21 år. I løpet av de 21 årene var det en rekke aktører, løsninger, problemer og beslutningsmuligheter involvert i og en del av beslutningsprosessen. Denne oppgaven er en casestudie som undersøker hvordan Bybanen ble en realitet og redegjører for den lange beslutningsprosessen som førte til at bybanen ble vedtatt. Bak bybanen finner en flere beslutningsprosess som hver enkelt involverer mange aktører med motstridende interesser. Det ble gjort mange forsøk på å få eller forhindre en bybane, fra ulike aktører med ulike institusjonelle ståsteder. Det kan sies at bybanen ble vedtatt mot dårlige odds. Problemstillingen i denne studien er: Hvordan kan beslutningsprosessen og dens utfall beskrives og forklares? Problemstillingen er todelt, og består av en beskrivende og en forklarende del. Den beskrivende delen av problemstillingen tar utgangspunkt i et beskrivende rammeverk. Det beskrivende rammeverket er en faseinndeling som består av policysirkelens faser: Agendasetting, policyformulering, beslutningstakning, og implementering. I fasene undersøkes det hvilke aktører, problemer, løsninger og beslutningsmuligheter som var aktuelle. Det undersøkes også hvilke policyvinduer som var åpne, samt om policyentreprenører spilte en vesentlig rolle i beslutningsprosessen. Dette omtales som en generalisert strømningstankegang som tar utgangspunkt i "Garbage Can-modellen ". For å svare på problemstillingens forklarende del benyttes tre forklarende perspektiv: Analytisk problemløsning, interessehevding og forhandling, og til slutt (bi)produkt av sammenfall i tid. Studien viser at denne beslutningsprosessen kan i stor grad forklares ut i fra et interessehevding og forhandling og (bi)produkt av sammenfall i tid perspektiv. Beslutningsprosessen, ved unntak av implementeringsfasen, kan forklares lite ut i ifra et analytisk problemløsende perspektiv. Bybanen var i stor grad avhengig av Bergensprogrammet "rette" koalisjonsdannelser etter kommunevalg og ulike policyentreprenører som kjempet bybanen igjennom. I denne studien blir beslutningsprosessen omkring Bybanen knyttet til miljø- og transportpolitikk. I studien kan en se at aksepterte og foreslåtte løsninger endrer seg med samfunnskonteksten; etter hva som er sosialt akseptert ut fra et miljøsynspunkt.en
dc.format.extent2151136 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectGarbage caneng
dc.subjectBeslutningsprosesseng
dc.subjectAreal- og transportpolitikkeng
dc.subjectBybaneeng
dc.subjectBergeneng
dc.titleGikk alt på skinner? Et casestudie av beslutningsprosessen rundt Bybanen i Bergen 1989-2010eng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasternob
dc.type.courseAORG350eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus731111eng
dc.type.programMASV-AORGeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record