Show simple item record

dc.contributor.authorNeby, Simoneng
dc.contributor.authorRykkja, Lise Hellebøeng
dc.contributor.authorOlsen, Henning Stokkelandeng
dc.contributor.authorHope, Kristin L.eng
dc.date.accessioned2012-09-14T12:03:50Z
dc.date.available2012-09-14T12:03:50Z
dc.date.issued2012-04eng
dc.identifier.issn1503-0946eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/6006
dc.description.abstractThe working paper summarizes data collected in a pre-project on strategies and measures for climate change adaption in the western part of Norway. The project was financed by Regionalt forskningsfond Vestlandet and had as a main ambition to build competence within social science climate research and develop ideas for a larger research project within this area. The working paper maps measures initiated in order to tackle expected problems due to climate change in three counties: Rogaland, Hordaland and Sogn og Fjordane, concentrating on the work of the County Governors, County Councils and a selection of municipalities within the region. In addition, we give an overview of media coverage of climate change issues in a selection of regional newspapers. Our main interest has been to study what measures and strategies public authorities in the region make use of. Current measures, organization, multi-level arrangements and coordination are central issues. The paper gives an overview over the organisation and relevant measures concerning climate change at the national level, and organisation, responsibility lines and relevant measures at the regional and local level. The paper concludes with a discussion of ideas for further research.eng
dc.description.abstractNotatet gir en oppsummering av empirisk materiale samlet inn i forbindelse med forprosjektet «Klimatilpasning i et flernivåsystem» delfinansiert av Regionalt forskningsfond Vestlandet. Hovedmålet i prosjektet har vært å bygge kompetanse innenfor samfunnsfaglig klimaforskning og å utvikle ideer til et større forskningsprosjekt innenfor dette området. Arbeidsnotatet kartlegger eksisterende klimatiltak på Vestlandet, avgrenset til Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. De empiriske undersøkelsene har fokusert på arbeidet til fylkesmennene, fylkeskommunene og noen utvalgte kommuner i regionen, i tillegg til mediedekning av klima- og miljøsaker i noen utvalgte regionale aviser. Hovedinteressen har vært å se nærmere på hvilke virkemidler og strategier de regionale og lokale myndighetene benytter seg av. Tiltak, organisering, flernivåstyring og samordning har stått i sentrum. Notatet gir en oversikt over organisering og virkemidler på klimaområdet nasjonalt, og over organisering, ansvarsfordeling og aktuelle tiltak på regionalt og lokalt nivå. Notatet avsluttes med en drøfting av mulige områder og problemstillinger for videre forskning.eng
dc.language.isonobeng
dc.publisherStein Rokkan Centre for Social Studieseng
dc.relation.ispartofseriesWorking Papereng
dc.relation.ispartofseries01-2012eng
dc.titleKlimatiltak på Vestlandet. En innledende kartleggingeng
dc.typeWorking papereng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nob
dc.rights.holderCopyright Stein Rokkan Centre for Social Studies. All rights reserved


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record