Show simple item record

dc.contributor.authorKvamme, Geireng
dc.date.accessioned2012-09-25T08:45:03Z
dc.date.available2012-09-25T08:45:03Z
dc.date.issued2012-05-21eng
dc.date.submitted2012-05-21eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/6038
dc.description.abstractVintersildfisket endra dramatisk karakter i løpet av 1950-talet. Frå å vere det største fisket på Vestlandet i etterkrigstida, fall fangstane dramatisk på andre halvdel av 1950-talet. Denne masteroppgåva er ei studie av staten sin reaksjon på den krisa som oppstod i fisket. Målet har vore å undersøkt kva tiltak som styresmaktene sette i verk, for å avhjelpa problema i perioden frå 1957-1964. Eg har freista å analysert desse tiltaka og sett på kva verknadar dei fekk for utviklinga i fisket. Det er via nesten to kapittel til eit utval (Vintersildutvalet) som vart nedsett for å kome med tilrådingar til tiltak som kunne setjast i verk for å avhjelpe situasjonen. Dei fleste hjelpetiltaka som kom i stand fekk i hovudsak berre kortsiktige verknadar for deltakarane i vintersildfisket, som etterkvart måtte innfinne seg med att fisket ikkje ville kome opp att på det nivået det hadde vore på første halvdel av 1950-talet. Nokre av ordningane var likevel meir langsiktig og hadde ein effekt på det som skjedde i fiskeria utover på 1960-talet Vidare har eg plassert det statlege engasjementet i dette fisket inn i ei større råme, for å vise korleis staten var ein aktiv aktør i dei omveltingane som fann stad i fiskerinæringa utover på 1960-talet.eng
dc.format.extent794024 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectvintersildfisketeng
dc.subjectvintersildutvaleteng
dc.subjectkrisetiltakeng
dc.subjectsildeng
dc.title'Ondt ofte lider den Fiskermand': Ei undersøking av statens krisetiltak i vintersildfisket 1957-1964eng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Historienob
dc.type.courseHIS350eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus713107eng
dc.type.programMAHF-HISeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record