Show simple item record

dc.contributor.authorHenden, Eveneng
dc.date.accessioned2012-10-17T10:57:44Z
dc.date.available2012-10-17T10:57:44Z
dc.date.issued2011-06-07eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/6118
dc.description.abstract<p>Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom ansattes tilhørighet i et forsikringsselskap, og deres produktivitet. Organisasjonsidentitet er begrepet som skal definere tilhørighet, og baseres på svarene fra en spørreundersøkelse. Produktivitet måles ved gjennomsnittlig salg av forsikringsprodukter.</p><p>Den teoretiske bakgrunnen for problemstillingen i denne oppgaven er utarbeidet av to velrenommerte økonomer, George A. Akerlof og Rachel E. Kranton. Med bakgrunn i blant annet deres teori forventet jeg å finne en positiv korrelasjon mellom organisasjonsidentitet og salg. Resultatene fra analysen viser derimot en klar negativ sammenheng mellom organisasjonsidentitet og salg. Av de ulike kontrollvariablene som benyttes i regresjonsanalysen, er det kun én som er statistisk signifikant. Denne viser at de respondentene som selv hevder de motiveres av økonomiske incentiver for å yte innsats, har høyere gjennomsnittssalg enn resten av utvalget.</p><p>De empiriske beregningene er gjennomført ved bruk av statistikkprogrammet Stata 10, og metoden som brukes for analysen er en lineær regresjon, kalt Minste kvadraters metode. (MKM). Datamaterialet som brukes i analysen er blitt samlet inn av Gaute Torsvik, professor ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen, og Karl Ove Aarbu, professor II ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole.</p>nob
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleIdentitet i organisasjonernob
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i samfunnsøkonominob
dc.type.courseECON390eng
dc.date.semesterVår 2011eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus734103eng
dc.type.programMASV-SØKeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record