Show simple item record

dc.contributor.authorMorken, Toneeng
dc.contributor.authorZachariassen, Signe M.eng
dc.date.accessioned2013-01-08T11:38:36Z
dc.date.available2013-01-08T11:38:36Z
dc.date.issued2012-09eng
dc.identifier.isbn978-82-92970-53-9 (elektronisk versjon)eng
dc.identifier.issn1891-3474eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/6247
dc.description.abstract<p>Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med opplysninger om organisering, bemanning og utstyr. Et nasjonalt legevaktregister skal gi grunnlag for offentlig statistikk og rapportering, og være utgangspunkt for forskning. Denne rapporten inneholder oppdaterte og nye data innhentet ved hjelp av spørreskjema sendt til alle legevakter og legevaktsentraler i Norge våren 2012. Vi har blant annet kartlagt organisering av legevakt, bemanning, dokumentasjon av pasientdata, opplæring og kompetanse. I rapporten kommenteres også endringer som har skjedd siden siste undersøkelse i 2009.</p> <p>Per 2012 er status følgende for legevakt i Norge: - Det er registrert 203 legevakter: 84 legevakter er kommunale og 89 legevakter er interkommunale legevakter. De øvrige legevaktene har ulike ordninger til ulike tider på døgnet. - Under halvparten av legevaktene har skriftlig kompetanse- og opplæringsplan for lege i vakt. - 85% av legevaktene hadde kun en lege på vakt «i går kveld». 19% av alenelegene var turnuslege. - 94% av legevaktene rapporterte at lege i vakt alltid eller oftest rykker ut ved akutt skade/sykdom (rød respons). - 20% av legevaktene har organisert bakvaktlege for lege i vakt. - Halvparten av legevaktene gir legen timelønn for vakt på natt. - Det er registrert 116 legevaktsentraler (LV-sentraler), men det reelle tallet er sannsynligvis høyere på grunn av ulike organiseringsformer i løpet av døgnet. - Over 90% av LV-sentralene har sykepleier til å betjene LV-sentralen på kveld, natt og helg. Noen færre har sykepleier på dagtid, og bemannes av f.eks. helsesekretær. - Halvparten av LV-sentralene bruker lydlogg for å dokumentere pasientsamtalene.</p>eng
dc.language.isonobeng
dc.publisherNasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Researcheng
dc.relation.ispartofseriesRapporteng
dc.relation.ispartofseriesNr. 6-2012eng
dc.titleLegevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2012eng
dc.typeResearch reporteng
dc.rights.holderCopyright Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research
dc.type.versionpublishedVersioneng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record