Show simple item record

dc.contributor.authorEide, Lars Sigve Nedrebøeng
dc.date.accessioned2013-02-28T08:28:30Z
dc.date.available2013-02-28T08:28:30Z
dc.date.issued2012-04-16eng
dc.date.submitted2012-04-16eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/6364
dc.description.abstractThe aim of this study was to examine the significance of other peoples influence on aspiring athletes' motivation to participate or discontinue sporting investment. Motivation was operationalized as a intent to choose and persist in athletic activity, forming an antithesis to burnout which implies a lack of psychological significance in a former valued activity. A qualitative interpretative-phenomenological approach was adopted to pinpoint the athletes individual experiences of losing motivation. Three athletes, with medals or victories from national championships, participated in semistructured in-depth interviews. The results of the analysis formed five meaningful categories called: Training and career", Achievement attitudes and efficacy", Motivation and motivational attributions", The sports significance in the family" and Other social influences". The results were compared with earlier findings and theory. The validity and implications of the findings are later discussed.eng
dc.description.abstractDenne studiens mål var å undersøke betydningen av andre menneskers innflytelse på kommende toppidrettsutøveres motivasjon til å satse eller trekke seg fra idrett. Motivasjon ble definert som en intensjon om å velge og opprettholde aktiviteten i idrett. Dette står i kontrast til utbrenthet som impliserer et tap av psykologisk betydning av en aktivitet som tidligere var av verdi for utøveren. En kvalitativ fortolkende-fenomenologisk tilnærming ble anvendt for å få tak på utøvernes individuelle opplevelser av å miste motivasjon. Tre utøvere med medaljer eller seire i nasjonale mesterskap deltok i et semistrukturert dybdeintervju. Analysen av datamaterialet formet fem meningsfulle kategorier: «Trening og karriere», «Holdning til prestasjon og mestring», «Motivasjon og årsaker til motivasjon», «Idrettens plass i familien» og «Andre sosiale innflytelser». Resultatene ble sammenliknet med etablert teori og forskning og validiteten og implikasjonene for funnene ble diskutert.eng
dc.format.extent497261 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.title«Mellommenneskelige faktorer og motivasjon i toppidrett: En kvalitativ undersøkelse av ungdomsutøveres opplevelse av å miste motivasjon til aktiv satsing»eng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMastereng
dc.type.coursePSYK300eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus736102eng
dc.type.programPRPSYKeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record