Show simple item record

dc.contributor.authorØstensen, Trudeeng
dc.date.accessioned2013-02-28T13:58:16Z
dc.date.available2013-02-28T13:58:16Z
dc.date.issued2012-04-15eng
dc.date.submitted2012-04-15eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/6369
dc.description.abstractAnxiety in people with dementia is a prevalent problem and is often associated with increased burden for patients, relatives and healthcare professionals. A large extent of the disorder is treated through drug therapy with an increased risk of adverse effects in this patient group. Hence, the need to identify psychological treatment models that can help improve symptoms of anxiety in these patients warranted. This meta-analysis investigated the effect of psychological therapy on anxiety in patients with dementia and anxiety and which factors that could moderate the effect on the treatment and outcome. A systematic literature search in PsycINFO, Web of Science and PubMed, with automatic update search in PsycINFO and Web of Science until February 2012 was conducted. Relevant authors were also contacted in the effort to ensure that all published and unpublished articles were included. In addition, manual searches in included articles reference lists were also conducted. We identified 10 English-language articles that were included in the analysis. Hedges' g effect size was used and information on potential moderator variables was extracted. The analysis showed an effect size of -0.25 (p < 0.05), indicating a slight reduction in anxiety among patients with dementia who underwent psychological treatment than control groups without treatment. This meta-analysis indicates that psychological therapy can reduce anxiety symptoms in patients with dementia, but here are still features of the studies that impairs the ability to draw clear conclusions.eng
dc.description.abstractAngst hos personer med demens er et utbredt problem og er ofte assosiert med belastninger hos pasient, pårørende og helsepersonell. Angst ved demens behandles ofte gjennom medikamentell behandling. Det er kjent at slike medikamenter gir økt risiko for bivirkninger hos denne pasientgruppen. Det er derfor behov for å kartlegge hvilke psykologiske behandlingsmodeller som kan bidra til å forbedre angstsymptomer hos pasientene. Det ble utført en metaanalyse for å undersøke effekten av psykologisk behandling for pasienter med demens og angst, samt hvilke faktorer som kunne moderere denne effekten. Et systematisk litteratursøk i PsycInfo, Web of Science og PubMed med automatiske oppdateringssøk i PsycInfo og Web of Science fra juli 2011 frem til februar 2012 ble gjennomført. Det ble også tatt kontakt med forfattere på emnet for å få tilgang til publiserte og upubliserte artikler i tillegg til søk i artiklenes referanselister. På denne bakgrunn ble det identifisert 10 engelskspråklige artikler som ble inkludert i analysen. Det ble beregnet Hedges´g effektstørrelse, samt ekstrahert informasjon om potensielle moderatorvariabler. "Random effects model" ble brukt på grunn av forskjeller mellom studiene i analysen. Analysen viste en effektstørrelse på -0.25 og indikerer en liten reduksjon i angst blant pasienter med demens som gjennomgikk psykologisk behandling sammenlignet med kontrollgrupper uten behandling. Metaanalysen indikerer således at psykologisk behandling kan redusere angstsymptomer til pasienter med demens, men den viser også at få studier er gjennomført på dette området med sprikende metodologi og resultatereng
dc.format.extent612797 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleEffekten av psykologiske intervensjoner for personer med demens og angst: En metaanalyseeng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMastereng
dc.type.coursePSYK300eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus736102eng
dc.type.programPRPSYKeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record