Show simple item record

dc.contributor.authorGiving, Preben Naustdal
dc.contributor.authorUlvik, Stina Håvardstun
dc.date.accessioned2013-03-25T08:26:01Z
dc.date.available2013-03-25T08:26:01Z
dc.date.issued2012-05-14eng
dc.date.submitted2012-05-14eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/6455
dc.description.abstractThe aim of this study has been to gain insight into how the members of an organization experience working in an institution which emphasizes organizational learning. The study was conducted at a Norwegian school striving to develop a learning organization using Senge's five disciplines. To carry out the study a qualitative research approach has been used. The data stem from semi-structured interviews of a convenient sample of 12 informants employed at the school as teachers or leaders. All informants are positive towards the concept of becoming a learning organization but the teachers struggle to see the connection between organizational learning and practical teaching. Some of the teachers wish to be more involved in higher level issues but the pressure of time, their own passivity regarding organizational issues, and the clear learning regulation carried out by the leaders are perceived as obstacles to their contribution. The leaders regard themselves as promoters of the members' learning but the majority of the teachers are skeptical to the leaders' lack of willingness to accept criticism. Implementing a learning organization proves a challenging task in this school as the teachers perception of working in a learning-oriented school differs from the experience and expectations of leaders. The fact that the teachers experience strict learning regulations by the leaders indicates that implementing learning structures is insufficient for integrating members into a learning community. Regarding the idea that a learning organization is a humanistic and stimulating place to work our findings indicate that coordinating the development of the school and the perceived growth of teachers is not an easy tasken_US
dc.description.abstractHensikten med undersøkelsen har vært å oppnå innsikt i hvordan det oppleves for organisasjonsmedlemmene å arbeide i en organisasjon som vektlegger organisasjonslæring. Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i en norsk skole med et uttalt mål om å bli en lærende organisasjon ved bruk av Senges fem disipliner. For å belyse forskningsspørsmålet ble det brukt kvalitativ metode. Datagrunnlaget er basert på et semistrukturert intervju med et formålstjenlig utvalg av 12 informanter som er ansatt i skolen på lærer og ledernivå. Samtlige informanter er positive til konseptet om å bli en lærende organisasjon, men lærerne har vansker med å se relasjonen mellom organisasjonslæring og praktisk undervisning. Enkelte lærere ønsker større involvering i overordnede spørsmål, men tidspress, egen passivitet i organisatoriske spørsmål, og ledelsens klare føringer for læring oppleves som et hinder for dette. Ledelsen opplever selv at de fremmer læring blant medlemmene, mens flertallet av lærerne er skeptiske til ledernes manglende vilje til å ta kritikk. Den lærende organisasjon viser seg utfordrende å implementere i denne skolen da lærernes opplevelse av å jobbe i en læringsorientert skole skiller seg fra ledernes opplevelse og forventninger. Lærernes opplevelse av ledelsens strenge føringer for organisasjonslæring tyder på at læringsstrukturer ikke er tilstrekkelig for å integrere medlemmene i et læringsfellesskap. I forhold til ideen om at den lærende organisasjon er en humanistisk og utviklende arbeidsplass tyder våre funn på at skolens ønske om kontinuerlig forbedring ikke uten videre kan samordnes med lærernes opplevde vekst.en_US
dc.format.extent1342524 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectLærende organisasjoneng
dc.subjectSkoleeng
dc.subjectSengeeng
dc.subjectStruktureng
dc.subjectProsesseng
dc.titleDen lærende organisasjon ut fra et leder- og lærerperspektiv. En kvalitativ intervjuundersøkelseeng
dc.typeMaster thesis
dc.subject.nus736999eng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
fs.subjectcodePSYK350
dc.description.degreeMaster i Arbeids- og organisasjonspsykologi
dc.description.localcodePSYK350
dc.description.localcodeMAPS-AOP


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record