Show simple item record

dc.contributor.authorSkogstad, Sami Andreaseng
dc.date.accessioned2013-07-30T06:40:31Z
dc.date.available2013-07-30T06:40:31Z
dc.date.issued2013-06-03eng
dc.date.submitted2013-06-03eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/6855
dc.description.abstractDenne studien er basert på følgende forskningsspørsmål: Hvordan sammenfaller Sverigedemokratenes (SD) og Sannfinnenes (PS) policymessige preferanser, og ideologi, fra 2010-2013, med et populistisk, høyreradikalt rammeverk? Studien har sitt utspring fra den forskningsmessige uenigheten, spesielt i nyere tid, relatert til hvilken partifamilie SD og PS respektivt tilhører. Mens en rekke betegnelser har vært foreslått for å klassifisere de to partiene, ble det tatt utgangspunkt i at begge har blitt betraktet som å tilhøre den populistiske, høyreradikale partifamilien. Studiens teoretiske rammeverk sentreres rundt to aspekter. Basert på nyere litteratur, etableres det først hvordan vesteuropeiske, populistiske høyreradikalister tradisjonelt plasserer seg innen tre politiske dimensjoner. For det andre beskrives ideologiske kjernen til partifamilien, som i henhold til Mudde (2007) består av nativisme, autoritarisme, og populisme. Analysen av hvorvidt SD og PS møter de to kriteriene for inkludering til partifamilien, var todelt. For å etablere hvorvidt partienes saksposisjoner sammenfaller med populistiske høyreradikalisters, ble det foretatt en form for kvantitativ innholdsanalyse, basert på en konfrontasjonstilnærming. For å vurdere det ideologiske kriteriet, ble det anvendt en kvalitativ ideologianalyse. Studiens primære datagrunnlag består av partiprogrammer fra 2010-2013. Det suppleres også med utspill fra partielitene, i både media og partiaviser. Resultatene viste først at partienes saksposisjoner sammenfalt relativt bra med de populistiske høyreradikalistenes. Det viktigste unntaket var PS sin relativt liberale tilnærming til arbeidsinnvandring; SD fremstod som det mest ekskluderende partiet relatert til innvandring. For det andre viste resultatene hvordan SDs ideologiske kjerne består av nativisme, noe partiet kombinerer med autoritarisme, populisme, og sosialkonservatisme. PS kombinerer kulturell nasjonalisme med populisme innen sin ideologiske kjerne, mens ideologien også består av autoritarisme, tradisjonalisme, og en form for sosial egalitarisme. Det viktigste funnet er at PS mangler den sterke fremmedfrykten som står sentralt for de populistiske høyreradikalistene, og at partiet derfor kun utviser en sporadisk nativisme. Samtidig fremviser enkelte PS-representanter en sterkere fremmedfrykt, enn hva man ser fra offisielt hold. Basert på hvordan SDs policypreferanser, og ideologiske kjerne, sammenfaller relativt bra med partifamiliens profil, klassifiseres partiet som populistisk høyreradikalt. Gitt hvordan PS mangler en sterk fremmedfrykt, men fremdeles kombinerer kulturell nasjonalisme med populisme, argumenterer studien for at partiet bør klassifiseres som populistisk nasjonalistisk. Gitt at PS også besitter et relativt egalitært, sosialt utgangspunkt, argumenterer studien for at høyrebegrepet, i betydningen av en aksept for en naturlig orden med ulikheter, ikke bør anvendes når PS skal klassifiseres. Den primære implikasjonen av studien er hvordan SD og PS bør anses som relativt liknende partier, samtidig som det hersker noen viktige forskjeller mellom dem.eng
dc.format.extent802287 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleSannfinnene og Sverigedemokratene: Populistiske høyreradikalister? En analyse av partienes policymessige preferanser, og ideologi, fra 2010-2013eng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Sammenliknende politikknob
dc.type.courseSAMPOL350eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus731114eng
dc.type.programMASV-SAPOeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record