Show simple item record

dc.contributor.authorMunkejord, Martineng
dc.date.accessioned2013-08-05T08:22:18Z
dc.date.available2013-08-05T08:22:18Z
dc.date.issued2013-05-15eng
dc.date.submitted2013-05-15eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/6906
dc.description.abstractDenne oppgaven er en analyse av fremstillingen av den stor irske hungersnøden (1845 - 1850) i irske lærebøker fra 1911 til 2011. I oppgaven har jeg delt bøkene opp i tre faser ut i fra den irske historiografiske debatten. Jeg jobber ut i fra en hypotese om at lærebøkene reflekterer den debatten. Den første fasen er den nasjonalistiske og inneholder lærebøker fra 1911 til 1931. Hvis lærebøkene følger den historiografiske debatten vil disse bære preg av og fremme det nasjonalistene mente var lidelseshistorien til irene gjennom 500 år med britisk undertrykkelse. De ville gjennom historieformidlingen være med på å legitimere kampen for en irsk selvstendig stat. Den andre fasen kalles for den revisjonistiske og skal i følge historiografien markere et brudd med den nasjonalistiske fremstillingen. I historiografien kom dette bruddet på 1960-tallet. Revisjonistene ønsket å fremstille historie objektivt og nøytralt. I tillegg ønsket de å gå vekk i fra det de kalt for nasjonale myter om Irland. Den tredje fasen er den anti-revisjonistiske og inneholder lærebøker fra 1990 frem til 2011. Anti- revisjonistene mente revisjonistene hadde et for britiskvennlig syn på fremstillingen. Samtidig hevdet de at den såkalte objektiviteten fjernet lidelseshistorien og den moralske tolkningen. I konklusjonen diskuterer jeg hvor vidt faseinndelingen stemmer med hypotesen og hva de forskjellige fremstillingsmåtene gjør med budskapet i teksten.eng
dc.description.abstractThe great Irish famine has always been an historic event in Ireland which has had, and still has a lot of controversy around it. This master thesis in history is an analysis of how The Great Irish famine (1845-1850) is reviewed in Irish textbooks from 1911 to 2011. In my introduction I have a hypothesis that the textbooks can be divided into three phases depending on the historiographical development which has occurred in Ireland. The first phase is the nationalistic, where I assume that the books will have a nationalistic content. The textbooks in this phase where in use from 1911 to 1931, and post the idea of Irish independence in the struggle against an oppressive British regime. The second phase is the so called revisionist phase. According to the hypothesis the textbooks in this phase will have revisionist content. In other words they try to express the history with a scientific approach in a neutral and objective way. According to the historiography" this phase came in the 1960's. In this phase there are two books from accordingly 1967 and 1969. The third and last phase includes several books published from 1990 to 2011. According to the hypothesis these books will have a anti- revisionist approach. This means a desire to move away from the revisionist approach which the anti- revisionists among other things meant were to British friendly and lacking the suffering of the Irish people thru history. This thesis show how an historic subject can be expressed differently in different textbooks. This is done by comparing how different events and themes are explained differently in the textbooks.eng
dc.format.extent1879129 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectIrlandeng
dc.subjecthungersnødeneng
dc.subjectlærebokanalyseeng
dc.titleFremstillingen av den store irske hungersnøden (1845 - 1849) i irske lærebøker fra 1911 - 2011.eng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Historienob
dc.type.courseHIS350eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus713107eng
dc.type.programMAHF-HISeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record