Show simple item record

dc.contributor.authorAuestad, Henningeng
dc.date.accessioned2014-01-02T11:53:57Z
dc.date.available2014-01-02T11:53:57Z
dc.date.issued2013-11-17eng
dc.date.submitted2013-11-17eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/7639
dc.description.abstractSammendrag Mål: Oppgaven hadde som mål å avdekke naturtypers romlige fordeling og økologiske tilstand på Skarasanden i Sola kommune i Rogaland. Gjennom innsamling av et sammenliknbart datamateriale, vil området kunne overvåkes på likt grunnlag, og vil kunne gi forvaltningen en pekepinn på eventuelle fremtidige tiltak. Tema: Skarasanden karakteriseres av et sanddynelandskap bestående av nasjonalt truede naturtyper. Området har siden 1977 vært vernet gjennom Jærstrendene landskapsvernområde. Naturtypenes tilstand er i stor grad styrt av havets eroderende og akkumulerende krefter. Dynamikken er eksempelvis avgjørende for opprettholdelsen av en beskyttende dynefront, som demmer opp for bølgeerosjon og sandflukt. Naturtypenes økologiske tilstand er samtidig påvirket av menneskebetinget erosjon, da området utgjør en helårlig arena for friluftsliv og rekreasjon. Slitasjebetinget erosjon i kombinasjon med naturlig dynamikk, utgjør den største trusselen for naturtypenes tilstand i dag. Intensiv ferdsel og naturlig dynamikk har også vært gjeldene gjennom historien, da sanddynekomplekset utgjorde en viktig ressurs for det lokale jordbruket. Påvirkningsfaktorene hadde tidvis store degraderende effekter på naturtypenes utforming og tilstand. Teoretisk rammeverk: Oppgaven tar utgangspunkt i det det nye likvektsparadigmet, og teori knyttet til forstyrrelse og suksesjon i vegetasjonssamfunn. Oppgaven tar også for seg teori knyttet til de geomorfologiske prosessene som ligger til grunn for dannelsen av et sanddynelandskap, og hvordan topografi sammenfaller med vegetasjonsstruktur. Metode: Naturtypenes romlige fordeling ble kartlagt ved GPS, for deretter å bli behandlet i GIS. Økologisk tilstand generelt, ble kartlagt gjennom strukturert befaring, mens vegetasjonsstruktur i sanddynekomplekset ble analysert gjennom transektanalyse. Slitasjebetinget erosjon ble registrert ved transektanalyse langs deler av stikomplekset, samt på bakgrunn av flybildetolkning. Analyse av flybilder var også avgjørende for tolkning av erosjonstendenser gjennom historien. Hovedresultater: Naturtypene er strukturert gjennom mer eller mindre parallelle soner fra ytre til indre deler av landskapet. Soneringene kommer spesielt til uttrykk gjennom ulike suksesjonstrinn. Dynekompleksets funksjon som ressurs i tidligere tid, må antas å ha sammenheng med naturtypenes tilstand den dag i dag. Naturlig dynamikk og slitasjebetinget erosjon vil være utslagsgivende for økologisk tilstand. Stikkord: naturforvaltning, landskapsvernområde, naturtypekartlegging, økologisk tilstand, naturlig dynamikk, erosjon.eng
dc.format.extent4867997 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleSanddyner som indikator på miljøendring.Naturtypekartlegging og analyse av økologisk tilstand, Skarasanden - Jærstrendene landskapsvernområde.eng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMastereng
dc.type.courseGEO350eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus733111eng
dc.type.programMASV-GEOGeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record