Show simple item record

dc.contributor.authorAsbjørnsen, Arve Egileng
dc.contributor.authorManger, Terjeeng
dc.contributor.authorJones, Lise Øeneng
dc.date.accessioned2014-02-21T08:13:36Z
dc.date.available2014-02-21T08:13:36Z
dc.date.issued2007eng
dc.identifier.isbn978-82-92828-02-1eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/7805
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer noen delresultater fra en pilotstudie om innsattes vaner og ferdigheter i lesing, skriving og matematikk. Nittifire innsatte i Bergen fengsel deltok i en spørreskjemaundersøkelse med fokus på egen opplevelse og vurdering av egne ferdigheter og vaner innenfor disse områdene. Syttien av disse innsatte deltok også i en standardisert leseprøve for avdekking av lesehastighet og grunnleggende lesetekniske ferdigheter. 68,4 % vurderte sine ferdigheter i lesing som over middels, 54,4 % vurderte ferdighetene i skriving som over middels og 32,8 % så regneferdighetene sine som over middels. Nær halvparten av deltagerne opplyste samtidig at de har ulike grader av vansker knyttet til de samme ferdighetene. Samsvaret mellom selvrapporterte ferdigheter og skårer på leseprøvene var lavt. Gjennomsnittlig lesehastigheten ved stillelesing av sammenhengende tekst var lavt (gjennomsnittlig 209,2 ord per minutt) sammenlignet med det som er vurdert til å være funksjonell lesehastighet. Lesehastigheten til de innsatte tilsvarer det en forventer ved slutten av ungdomsskolen, men er lavere enn det en forventer på grunnlag av alder. Prøver på lesetekniske ferdigheter viste at om lag en tredjedel av deltagerne skåret innenfor rammene av 4.prosentil, det vil si at 96 % av normeringsutvalget har bedre prestasjoner på prøvene på ordgjenkjenning og fonologisk bearbeiding enn vi finner i dette utvalget av innsatte. Dette er klart under det som er forventet blant voksne, og indikerer at forekomsten av spesifikke dyslektiske vansker er langt høyere i dette utvalget enn hva som er forventet. Det ble ikke funnet samsvar mellom hvilken type kriminalitet som er grunnlaget for fengslingen og leseferdigheter i dette utvalget. 38,7 % av deltagerne hadde tidligere vært henvist for utredning av lese- og skrivevansker, og 28 % rapporterer at de tidligere har fått stilt diagnosen dysleksi. Dette viser at en stor andel av de innsatte har fått vurdert leseferdighetene på et tidligere tidspunkt. Resultatene viste også at det er et stort behov for utredning av lese-, skrive- og regneferdigheter for tilrettelegging av undervisningstilbudet innenfor fengselsundervisningen.eng
dc.language.isonobeng
dc.publisherFylkesmannen i Hordalandeng
dc.relation.ispartofseriesInnsatte i bergen fengsel: 1nob
dc.subjectFengselnob
dc.subjectInnsattenob
dc.subjectUtdanningnob
dc.subjectlesevanskernob
dc.subjectdysleksinob
dc.subjectFangernob
dc.subjectBergennob
dc.titleInnsatte i Bergen fengsel: Leseferdigheter og lesevanskereng
dc.typeResearch reporteng
dc.rights.holderCopyright the authors. All rights reserved
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record