Show simple item record

dc.contributor.authorSæther, Marit Lomundaleng
dc.date.accessioned2014-07-10T10:49:01Z
dc.date.available2014-07-10T10:49:01Z
dc.date.issued2014-06-02eng
dc.date.submitted2014-06-02eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/8099
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er kriminalomsorgens internkontroll ved bruk av isolasjon. Den overordnede problemstillingen er hvorvidt kriminalomsorgens kontroll av de beslutninger om isolasjon som treffes administrativt i det enkelte fengsel fungerer i tråd med nasjonale og folkerettslige forpliktelser. Oppgavens formål er tredelt: første del er en rettsdogmatisk redegjørelse for hva kriminalomsorgen skal gjøre, altså hvilke nasjonale og internasjonale rammer og retningslinjer kriminalomsorgen har for kontroll og overprøving av isolasjonsvedtak. Deretter foretas en rettssosiologisk analyse av den faktiske internkontrollen som utføres av kriminalomsorgen. Her har jeg undersøkt hvordan kontroll- og overprøvingsordningene fungerer i praksis for å vurdere om kravene overholdes. Praksis er undersøkt ved innsyn i fangesaksmapper hos Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Avslutningsvis gjøres en rettspolitisk vurdering av hvordan den interne kontrollfunksjonen kan forbedres.en_US
dc.format.extent1202435 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleIsolert fra rettssikkerhet? Forvaltningens kontroll og overprøving av fengselsbesluttede isolasjonsvedtak.eng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i rettsvitenskapnob
dc.type.courseJUS399eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus737102eng
dc.type.programMAJUReng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
bora.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record