Now showing items 1-1 of 1

    • Bestemt form entall hankjønn 

      Kristoffersen, Gjert (Novus, 2007)
      Artikkelen er en optimalitetsteoretisk analyse av forskjellene i realisasjon av suffikset tittelen på artikkelen refererer til i tre ulike varieteter av norsk. Forskjellene mellom de tre varietetetene beskrives gjennom ...
      Chapter