Now showing items 1-1 of 1

  • Om palataler, men fra en fonologisk synsvinkel 

   Kristoffersen, Gjert (Norsk bokreidingslag, 1998)
   Artikkelen er en diskusjon i hvilken grad settet av palatale segmenter som finnes i ulike norske dialekter lar seg gjøre rede for innenfor de ulike måtene å representere palatale segmenter på vi finner innenfor generativ fonologi
   Chapter