Now showing items 1-1 of 1

  • Om metaforens virkning. Et kantiansk bidrag 

   Lavik, Trygve (Institutt for kultur, litteratur og språkvitenskap ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet, 2004)
   Den første delen av denne artikkelen presenterer et av de mest sentrale temaene innenfor filosofiens behandling av metaforen i nyere tid, nemlig spørsmålet om hvorvidt metaforen er et semantisk eller pragmatisk fenomen. I ...
   Journal article