Now showing items 1-1 of 1

  • "The Power of Christ Compels You". En studie av eksorsisme i tre filmer. 

   Morland, Espen Steensnæs (The University of Bergen, 2014-05-14)
   Denne oppgaven er en studie av fenomenet eksorsisme i de tre filmene The Exorcist (1973), The Exorcist III (1990) og The Exorcism of Emily Rose (2005). Målet har vært å finne ut hvilke roller eksorsisme, kjønnsroller, det ...
   Master thesis