Now showing items 1-2 of 2

  • Regioner og film - Vestlandet og Varg Veum 

   Berg, Lill Helen (The University of Bergen, 2010-05-18)
   Masteroppgaven Regioner og Film - Vestlandet og Varg Veum, tar for seg temaet film i norske regioner. De seks første Varg Veum-filmene som ble spilt inn på Vestlandet i 2006 og 2007 er case-studiet i oppgaven. Forholdet ...
   Master thesis
  • Romersk Palmyra? Kvalitativ og kvantitativ analyse av romersk innflytelse på palmyrenernes private identitet. 

   Finsås, Ellen Martine Solenes (The University of Bergen, 2011-11-29)
   Denne oppgaven tar for seg endringer i palmyrensk privat identitet. Til tross for at byen beskrives som original, både i sin kunst og kultur, argumenteres det for at de over tid ble mer og mer påvirket av Romerriket, da ...
   Master thesis