Now showing items 1-1 of 1

  • Språkomgrepet, språkholdningar og purisme 

   Sandøy, Helge (Høgskulen i Volda, 2003)
   Artikkelen viser korleis språkomgrepet veks fram som ein del av språkkulturen, som eit resultat av den politiske fokuseringa. Dette blir drøfta i samband med nordisk språkhistorie. Forholdet mellom standardspråk og dialekt ...
   Chapter