Now showing items 1-1 of 1

  • Mani og Jesus : Jesus som forbilde for Mani i manikeiske tekster 

   Mordal, Lise (The University of Bergen, 2009-05-15)
   Jeg vil ta for meg de narrative relasjonene mellom Mani og Jesus i manikeiske tekster. Det vil bli gjort en komparativ tekstanalyse av de koptiske Bs samt av Hom. Disse er interessante fordi de i stor grad omhandler ...
   Master thesis