Now showing items 1-3 of 3

  • The Hildina Ballad, A linguistic analysis of the case system 

   Steintun, Bjarni (The University of Bergen, 2016-06-01)
   Title: The Hildina Ballad, a linguistic analysis of the case system Author: Bjarni Steintún The aim of this thesis is to contribute to the description of the language of the Hildina Ballad through a linguistic analysis ...
   Master thesis
  • Kakerlakkfrie kantiner og hundeløse hjem - ei undersøking av proprietiv og privativ adjektivdanning i norsk 

   Ovesen, Siri Sofie (The University of Bergen, 2016-05-18)
   Etterledda ‑fattig, ‑fri, ‑full, ‑holdig, ‑løs, ‑rik, ‑sterk, ‑svak, ‑tom og ‑tung danner sammensetninger med substantiv som forledd. Disse sammensetningene får ...
   Master thesis
  • Vegen inn i språket. Om integrering av nyord i islandsk 

   Haugum, Ida (The University of Bergen, 2016-09-01)
   Nye samfunnstilhøve og ny teknologi krev nye nemningar. Medan mange språksamfunn løyser trongen til nye ord gjennom å låna frå kvarandre, har heimleg nyorddanning vore den rådande norma i islandsk. I denne oppgåva undersøker ...
   Master thesis