Now showing items 1-10 of 10

  • Bestemt form entall hankjønn 

   Kristoffersen, Gjert (Novus, 2007)
   Artikkelen er en optimalitetsteoretisk analyse av forskjellene i realisasjon av suffikset tittelen på artikkelen refererer til i tre ulike varieteter av norsk. Forskjellene mellom de tre varietetetene beskrives gjennom ...
   Chapter
  • Dialect variation in East Norwegian tone 

   Kristoffersen, Gjert (Mouton de Gruyter, 2007)
   In recent analyses of Scandinavian tonal accent, two competing hypotheses can be identified, the privativity hypothesis and the timing hypothesis. The more widespread is the privativity hypothesis, which assumes that the ...
   Chapter
  • Ei undersøking av finansterminologi i undervisning og formidling 

   Bukve, Trude (The University of Bergen, 2012-05-15)
   I denne masteroppgåva har eg undersøkt finansterminologi i undervisning og formidling. Eg har delt ut ei haldningsundersøking til økonomistudentar for å sjå kva haldningar dei har til bruken av engelsk i ei elles ...
   Master thesis
  • Is 1 always less than 2 in Norwegian tonal accents? 

   Kristoffersen, Gjert (Franz Steiner Verlag GmbH, Stuttgart, 2006)
   As in Swedish, a tonal accent distinction is found in most Norwegian dialects. The distinction is dependent on primary stress, so that any primary stress will be pronounced with one of the two melodies that manifest the ...
   ChapterPeer reviewed
  • Markedness in Urban East Norwegian tonal accent 

   Kristoffersen, Gjert (Cambridge University Press, 2006)
   A new formal analysis of the tonal accent contrast in Urban East Norwegian (UEN), is developed in this paper, based on Optimality Theory. In opposition to the widespread assumption that the contrast is based on privativity, ...
   Journal article
  • Music Therapy, Trust and Child Welfare. In a Norwegian context 

   Mannes, Magnus Jørgensen (The University of Bergen, 2017-12-22)
   This thesis theoretically explores the concept of trust in music therapy with adolescents in a Norwegian child welfare context. By reviewing literature describing the Norwegian music therapy practice in child welfare and ...
   Master thesis
  • Norwegian Political Theatre in the 1970s: Breaking Away from the “Ibsen Tradition” 

   Watson, Anna Blekastad (Association of Nordic Theatre Scholars, 2016)
   The dominant theatre aesthetic in Norwegian theatre has been, and remains at large to be, psychological-realism and the bourgeois “living room drama”. In a Norwegian context this tradition is best represented by Henrik ...
   Journal article
  • Priming adult beginner learners: A study of cross-linguistic lexical priming in German and Spanish learners of Norwegian 

   Sverreson, Julie Matilde Stenhammer (The University of Bergen, 2016-05-17)
   In a previous experiment, Stremme, Troland, and Johansson (2014) found that beginner learners of Norwegian also experience an effect of meaning related words in a primed lexical decision task. The study tested the ...
   Master thesis
  • To err or not to err: Litt om retroflektering i norsk scenespråk 

   Kristoffersen, Gjert (Novus, 2000)
   Artikkelen er en variasjonsanalyse av retroflektering i en innspilling av Henrik Ibsens John Gabriel Borkman fra 1960-årene. Norsk scenespråk har tradisjonelt vært konservativt i forhold til avslappet østlandsk dagligtale. ...
   Chapter
  • Why the child cannot be happy 

   Vea, Joakim Andreassen (The University of Bergen, 2017-06-13)
   Intetkjønnsformer av adjektiver i norsk og svensk dannes ved en regelmessig og produktiv regel der man legger et intetkjønnsmorfem /-t/ til stammen av adjektivet. Det finnes unntak i at enkelte adjektiv ikke følger denne ...
   Master thesis