Now showing items 1-1 of 1

  • To err or not to err: Litt om retroflektering i norsk scenespråk 

   Kristoffersen, Gjert (Novus, 2000)
   Artikkelen er en variasjonsanalyse av retroflektering i en innspilling av Henrik Ibsens John Gabriel Borkman fra 1960-årene. Norsk scenespråk har tradisjonelt vært konservativt i forhold til avslappet østlandsk dagligtale. ...
   Chapter