Now showing items 1-1 of 1

  • Den gode norskleksa 

   Teigland, Ingunn Hildonen (The University of Bergen, 2018-06-16)
   Temaet lekse vert mykje diskutert i samfunnet, og standpunkta vert ofte lite nyanserte. Anten er ein for eller så er ein mot leksefri skule, og det verkar som om begge posisjonane finn støtte i forsking. Det viser seg at ...
   Master thesis