Now showing items 1-1 of 1

  • Fra majoritet til minoritet. Kristne i Konstantinopel etter 1453 

   Rolland, Grethe Villanger (The University of Bergen, 2014-05-15)
   Denne avhandlingen søker å finne svar på hvordan den kristne, greske befolkningen i Konstantinopel ble påvirket av endringene osmanene gjorde etter byens fall i 1453. Problemstillingen lyder som følger: Hvilke endringer ...
   Master thesis