Now showing items 1-3 of 3

  • Danning for alle – ein utopi? Yrkesfagnorsk i eit danningsperspektiv 

   Bakken, Rita-Karin (The University of Bergen, 2014-05-15)
   Through working on the master dissertation ‘Bildung For All – A Utopian Concept?’ The Norwegian Subject within Vocational Studies – in a Context of Bildung. I have aimed to achieve a thorough insight into the conditions ...
   Master thesis
  • Norsk på yrkesfag. Å ri to hestar 

   Amundsen, Trude (The University of Bergen, 2015-05-15)
   Formålet med oppgåva er å undersøke korleis læreplanen i norsk på yrkesfaglege utdanningsprogram står i forhold til ei yrkesretting av faget. I 2010 vart det i forskrift til opplæringslova §1-3 lagt til at opplæringa i ...
   Master thesis
  • Skriftleg norskeksamen på yrkesfaglege utdanningsprogram- ei lokal tåkesky i sentrale strok? 

   Ur, Linn Beate Haugsland (The University of Bergen, 2018-06-16)
   This study investigates the written exam in Norwegian on vocational study programmes. The written exam in Norwegian on vocational study programmes is an exam designed and administered by the various county administrations ...
   Master thesis