Now showing items 1-1 of 1

  • Molde bymål. Ein kvantitativ korrelasjonsstudie i verkeleg tid. 

   Rød, Hild Meland (The University of Bergen, 2014-05-15)
   Denne masteroppgåva er ei sosiolingvistisk gransking av bymålet i Molde i Romsdal. Oppgåva høyrer inn under forskingsprosjektet Dialektendringsprosessar ved Universitetet i Bergen. Hovudmålet med granskinga er å ...
   Master thesis