Now showing items 1-1 of 1

  • Bygdas beste menn? Ein studie av bondeeliten i Sogndal prestegjeld 1647-1707 

   Nornes, Bodil Marie (The University of Bergen, 2011-05-16)
   Denne masteroppgåva er eit studie om økonomiske og sosiale skilnader i bondesamfunnet i Sogndal prestegjeld på vestlandet i Noreg. Granskinga gjekk ut på å studere om der var ei gruppe av bondebefolkningen som hadde høgare ...
   Master thesis