Now showing items 1-1 of 1

  • Ei historisk-strategisk analyse av skandinavisk sjømakt, 1522-1814. 

   Strømmen, Tor Ivar (The University of Bergen, 2016-05-18)
   Utan kjennskap til sjømaktene sine strategiske føremål og føresetnader, så vil ei framstilling av sjøkrigshistoria vere overflatisk, tilbakeskodane og utan fullverdig eller truverdig forklaringsverdi. Ein har då berre ...
   Master thesis