Now showing items 1-1 of 1

  • Det Oversøiske Compagnie - Et norsk multinasjonalt selskaps vekst og fall 

   Storm, Espen (The University of Bergen, 2015-05-15)
   Denne oppgaven tar for seg å skrive en næringslivshistorie til A/S Det Oversøiske Compagnie. Selskapet ble etablert i 1899 som et aksjeselskap i Kristiania med formål å drive handel og beskytte norske skipsfartsinteresser ...
   Master thesis