Now showing items 1-1 of 1

  • Oceanen og Imperiet. En lesning av Göran Sonnevis Oceanen. 

   Raavand, Lars Haga (The University of Bergen, 2014-05-15)
   Denne lesningen av Oceanen er sentrert rundt oceanen som motiv, er en undersøkelse av hva oceanen er og hva som finnes i det. Samtidig vil det være en undersøkelse av oceanens motsats, imperiet. Det politiske og det ...
   Master thesis