Now showing items 1-1 of 1

  • Skiferspisser i Sør-Norge - en typologisk komparasjon 

   Solli, Fredrik (The University of Bergen, 2015-05-15)
   Denne studien har tatt sikte på å avdekke forskjeller og likheter i skiferspissenes morfologi i Sør-Norge, og å se på hvordan disse variasjonene kan reflektere regionale mønstre og kronologisk utvikling. Det ble gjennom ...
   Master thesis