Now showing items 1-1 of 1

  • Fra greske tragedier til eksistensfilosofi 

   Lieungh, Erik Myking (The University of Bergen, 2008-07-02)
   Hvilke valg tar man i møte med tragediene i livet? Denne avhandlingen forsøker å vise hvordan håndtering av lidelse avhenger av menneskets ontologiske forståelsen av tragediens natur. Moderne eksistensfilosofer har ulike ...
   Master thesis