Now showing items 1-1 of 1

  • Realisme og underliggjøring i Tor Ulvens lyrikk og kortprosa 

   Heggernes, Elisabeth (The University of Bergen, 2013-05-14)
   Oppgaven analyserer et utvalg tekster av Tor Ulven med fokus på forholdet til de viktigste retningene innenfor litteraturvitenskapens realisme, og til de russiske formalistenes begrep om underliggjøring og «den ...
   Master thesis