Now showing items 79-82 of 82

  • Vagueness in emergent levels 

   Waaler, Øyvin Higdem (The University of Bergen, 2017-06-22)
   I denne tesen, så skal jeg presentere filosfisk emergens, og argumentere for at det er for vagt. Jeg vil gi et overblikk i både vaghet og emergens, med fokus på teorier om emergente nivåer. Jeg vil så argumentere for at ...
   Master thesis
  • Veien til væren : En eksistensiell vandring gjennom Heideggers værenstenkning 

   Wasrud, Morten (The University of Bergen, 2011-05-16)
   Til grunn for hele Martin Heideggers filosofiske virke ligger hans spørren etter væren. Slik Heidegger av mange regnes som en av de viktigste tenkere i det tjuende århundres kontinentalfilosofi, er dette først og fremst ...
   Master thesis
  • Viser zombie-argumentet at fysikalisme er en inadekvat teori? Does the zombieargument show that physicalism is inadequate? 

   Blindheim, Sverre Voje (The University of Bergen, 2016-11-30)
   I denne masteravhandlingen har jeg presentert og analysert fysikalisme med det mål å finne en formulering som er både nødvendig og tilstrekkelig, slik at den uttrykker minimal fysikalisme. Jeg ender opp med en formulering ...
   Master thesis
  • Wittgenstein and His Literary Executors 

   Erbacher, Christian Eric (Escarpment Press, 2016)
   Rush Rhees, Georg Henrik von Wright and Elizabeth Anscombe are well known as the literary executors who made Ludwig Wittgenstein’s later philosophy available to all interested readers. Their editions of Wittgenstein’s ...
   Journal article