Now showing items 1-1 of 1

  • Hinsides arv og miljø. Å lese Bergson i dag 

   Hagerup, Ingrid Ovidie Lydersen (The University of Bergen, 2011-05-16)
   Min oppgave er en lesning av Bergsons L'évolution créatrice, med utgangspunkt i hva verket kan fortelle oss om kategorier som "arv" og "miljø" i dag. Hans kritikk av sin samtids evolusjonsteoretikere dreier seg om deres ...
   Master thesis