Now showing items 74-76 of 76

  • "Vi er bare mennesker alle sammen" Om musikkterapeuters autentisitet i terapeutrollen 

   Wikne, Vegard (The University of Bergen, 2018-06-08)
   Denne kvalitative studien utforsker muligheter og utfordringer knyttet til musikkterapeuters autentisitet i møte med klienter i psykisk helsevern. Målet med studien er å undersøke musikkterapeuters erfaringer med å bruke ...
   Master thesis
  • Viktor Ullmann - sonate nr. 7 

   Najbjerg, Kirsten Vejen (The University of Bergen, 2014-05-14)
   Gennem dette projekt ønsker jeg at: blive bedre kendt med Ullmann som komponist samt blive bedre kendt med hans syvende sonate og tonesproget i denne. Herigennem ønsker jeg at finde hjælp og inspiration til, hvordan ...
   Master thesis
  • Vokal identitet En diskursteoretisk analyse av profesjonelle sangeres identitetsdannelse 

   Schei, Tiri Bergesen (The University of Bergen, 2007-12-14)
   The main focus of the dissertation is identity formation. Three Norwegian professional singers within classical, pop, and jazz music, respectively, have been interviewed about their thoughts on becoming and being singers. ...
   Doctoral thesis