Now showing items 1-233 of 233

   Subject
   20. århundrede [1]
   20th century [1]
   academisation [1]
   addiction [1]
   Adolescent [1]
   Adolescents [1]
   afasi [1]
   affektinntonning [1]
   Aftercare [1]
   Agency [1]
   aksjonsforsking [1]
   alternative notation [1]
   Analysis [1]
   artistic research [1]
   Attention-deficit hyperactivity disorder [1]
   autoetnografi [1]
   Avspenning [1]
   Åpen form [1]
   barn [1]
   Barnekonvensjon [1]
   barnepsykiatri [1]
   Barnevern [1]
   behandling [1]
   bevegelse [1]
   bevissthet [1]
   Bologna Process [1]
   Bourdieu, Pierre [1]
   brukermedvirkning [1]
   Brukerperspektiv [1]
   Capital [1]
   Child protection [1]
   Child welfare [1]
   Choir [1]
   Christian Wolff [1]
   Citizen participation [1]
   Citizenship [1]
   common factors [1]
   communities of practice [1]
   Composer [1]
   conditions [1]
   Conductor [1]
   context [1]
   context-awareness [1]
   contextual model [2]
   cooperative reflexive inquiry [1]
   Cultural conservatism [1]
   culture-centered music therapy [1]
   dagliglivet [1]
   Deltagelse [1]
   deltagende observasjon [1]
   deltaking [1]
   Demens [1]
   demens [1]
   Diaspora [1]
   drug addiction [1]
   e-postintervju [1]
   Earle Brown [1]
   ecological perspectives [1]
   emosjoner [1]
   Emotion [1]
   Ettervern [1]
   Everyday Life [1]
   evidence-based practice [1]
   expectation [1]
   familiesentrert [1]
   Fargespill [1]
   feminist perspectives [1]
   fenomenologisk tilnærming [1]
   Flow [1]
   focused ethnography [1]
   fokusert etnografi [1]
   fokusgruppestudie [1]
   folkedans [1]
   folkemusikk [1]
   foreldre [1]
   foreldreinkludering [1]
   forståelse [1]
   Fostercare [1]
   Foucault, Michel [1]
   graphic notation [1]
   Habitus [1]
   Health [1]
   heavy metal [1]
   Helse [1]
   helse [1]
   hermeneutikk [1]
   hermeneutisk [1]
   hermeneutisk tilnærming [2]
   Hjerneslag [1]
   hverdagsbruk av musikk [1]
   identitet [1]
   Identity [1]
   implementation [1]
   implementering [1]
   Improvisation [1]
   improvisation [1]
   Inkludering [1]
   inkludering [1]
   integrering [3]
   interpretation [1]
   intersubjektiv samhandling [1]
   intervju [1]
   Introduksjonsprogram [1]
   Japan [1]
   John Cage [1]
   K06 [1]
   kartlegging [1]
   Kjønn [1]
   kommunikativ musikalitet [1]
   Kriminalomsorg [1]
   kultur [1]
   kulturskole [1]
   Kunnskapsløftet [1]
   kunnskapsutveksling [1]
   kvalitativ metode [2]
   kvalitativ studie [1]
   kvalitative intervju [2]
   L97 [1]
   legislation [1]
   livserfaring [1]
   livshistorie [1]
   livshistorier [1]
   Livskvalitet [1]
   livskvalitet [2]
   maskulinitet [1]
   Medbestemmelse [1]
   medical model [1]
   menneske med psykisk utviklingshemming [1]
   Mental health [2]
   metatheory [1]
   MiDAS [1]
   mindfullness [1]
   mixed method [1]
   Morton Feldman [1]
   Multiculturalism [1]
   Music [3]
   Music Technology [1]
   Music Therapy [1]
   Music therapy [5]
   music therapy [4]
   music therapy as context [1]
   music therapy as interacting contexts [1]
   music therapy education [1]
   music therapy in context [1]
   musikalsk gest [1]
   musikere [1]
   Musikk [3]
   musikk [2]
   Musikkfag [1]
   musikkterapeutisk praksis [1]
   Musikkterapi [8]
   musikkterapi [14]
   Narrativ [1]
   narrativ musikkterapi [1]
   narrativ terapi [1]
   narrativer [1]
   nasjonaliteter [1]
   Norge [1]
   norsk folkedans [1]
   observasjoner [1]
   Open form [1]
   oppfølging [1]
   organisasjonsteori Music therapy [1]
   organizational theory [1]
   paths of development [1]
   Pauline Oliveros [1]
   perspektiver [1]
   placebo [1]
   Polanyi [1]
   policy [1]
   Positiv Psychology [1]
   positiv psykologi [1]
   positive [1]
   Positive psychology [1]
   Power [1]
   practice [1]
   praksis [2]
   psychosis [2]
   psykisk helsearbeid [1]
   psykisk helsevern [1]
   psykodynamisk [1]
   Psykoser [1]
   Quality of Life [1]
   Recovery [1]
   regionalkultur [1]
   rekonvalesens [1]
   Research [1]
   research [1]
   Reseptiv musikkterapi [1]
   Resilience [1]
   resiliens Music [1]
   resource-oriented music therapy [1]
   Resources [1]
   response expectancies [1]
   ressursorientert [1]
   Rock [1]
   Rusomsorg [1]
   salutogenese [1]
   Salutogenisis [1]
   Samfunnsmusikkterapi [3]
   sangskriving [2]
   situated learning [1]
   situert kunnskap [1]
   Social Field [1]
   social recovery [1]
   Social Relations [1]
   sociocultural perspective [1]
   songskriving [1]
   sosial deltagelse [1]
   sosial samhandling [1]
   substance use [1]
   substance use disorder [1]
   substance use treatment [1]
   sykehjem [1]
   sykehus [1]
   terapi [1]
   The New York School [1]
   theory construction [1]
   Therapy [1]
   Theresienstadt [1]
   tiltrekningsbevegelsen [1]
   Turkish immigrants [1]
   Turkish rap [1]
   ulike kulturer [1]
   Ullmann [1]
   Ungdom [1]
   user perspective [1]
   user-perspective [2]
   utviklingshemmede [1]
   Viktor Ullmann [1]
   vitalitetsaffekt [1]
   women [1]
   Youths [1]