Now showing items 1-1 of 1

  • Unge ugifte kvinners utvandring til Amerika 

   Austevik, Henriette (The University of Bergen, 2011-05-15)
   Denne masteroppgaven er en studie om unge, ugifte kvinner som emigrerte alene til Amerika sent på 1800- og tidlig 1900-tallet. Forskningslitteraturen rundt akkurat dette emnet har vist seg å være noe mangelfull, og derfor ...
   Master thesis