Now showing items 285-304 of 529

  • "La sjøgress gro over lyset" Lesninger i Kate Næss´ poetiske univers i lys av Maurice Blanchots litteraturfilosofi 

   Norevik, Silje Marie Stavrum (The University of Bergen, 2008-11-11)
   Oppgaven er i hovedsak en studie av billedstrategien i poesi av Kate Næss (1938-1987)
   Master thesis
  • Landskapets dramaturgiske potensiale 

   Sekse, Marit Gulli Kristina (The University of Bergen, 2014-05-15)
   Begrepet landskap synes å ha blitt mer og mer sentralt i nyere teaterpraksis, teaterforståelse, og videre omdiskutert i teaterteori. I tillegg har også begrepet om et landskapsteater gjort sitt inntog i teatervitenskap. ...
   Master thesis
  • Leseopplæring på yrkesfag - det toget har vel gått? 

   Asperanden, Edit Marie (The University of Bergen, 2014-05-13)
   Hovudmålet med denne studien er å setje fokus på om lesestrategiar er formålstenlege verkty når elevane på yrkesfag skal lese og lære fagstoff. Utgangspunktet for studien er tilbakemeldingar frå elevar og kollegaer om at ...
   Master thesis
  • LFG parse disambiguation for Wolof 

   Dione, Cheikh Bamba (Institute of Computer Science of the Polish Academy of Sciences, 2014)
   This paper presents several techniques for managing ambiguity in LFG parsing of Wolof, a less-resourced Niger-Congo language. Ambiguity is pervasive in Wolof and This raises a number of theoretical and practical issues for ...
   Journal article
  • Linguistically motivated parallel parsebanks 

   Dyvik, Helge; Meurer, Paul; Rosén, Victoria; De Smedt, Koenraad (2009-11-25)
   Parallel grammars and parallel treebanks can be a useful method for studying linguistic diversity and commonality. We use this approach to study how arguments to similar predicates are realized across languages. To that ...
   Conference object
  • A Literatura Factorial [l!] 

   Seica, Alvaro (Universidade Fernando Pessoa, 2013)
   Centrando-se na hiperficção, este ensaio apresenta algumas proto-hiperficções, preocupadas com as temáticas combinatórias da literatura, ars combinatoria, e com a sua composição permutacional, num movimento que ainda hoje ...
   Journal article
  • Litteratur på nettet : en innføring i elektronisk litteratur 

   Walker, Jill (Landslaget for norskundervisning, 2007)
   Elektronisk litteratur er litteratur som utnytter datamaskinen og nettverkets muligheter. For eksempel brukes lenker, bilder, lyd, animasjon og interaktivitet, samtidig som språket står i sentrum. Tenåringer i dag ...
   Journal article
  • Litteraturen og dialogen. Dei mange stemmene i litteraturen, i klasserommet og i verda 

   Hetland, Torunn Elise (The University of Bergen, 2009-05-15)
   Oppgåva handlar om lesing av litterære tekstar som kulturbygging. Empirien, bandopptak og observasjon, er frå elevar og lærar sitt arbeid med folkediktingstekstar på linja for studiespesialisering VG2, vidaregåande skule. ...
   Master thesis
  • Litterære samtalar i lause lufta? Ein komparativ analyse av litterære samtalar i det tradisjonelle og virtuelle klasserommet. 

   Kongshavn, Aslaug Louise (The University of Bergen, 2011-05-16)
   Hovudmålet med oppgåva er å undersøke den litterære samtalen. Utgangspunktet for å problematisere undervisingsforma er for det første at det ligg eit enormt potensiale når det kjem til litteraturforståing og -interesse, ...
   Master thesis
  • Liv og lerret Fire portretter og et "kryptoportrett" av Gustav KLimt 

   Gamborg, Siri Angela (The University of Bergen, 2009-05-15)
   Studie av fire portretter og et "kryptoportrett" av Gustav Klimt. Analysen fokuserer på Klimts avbildning av kvinner og menn på forskjellig måte og ved hjelp av ulike stilistiske virkemidler. Kjønnsaspektet i studien er ...
   Master thesis
  • ”Livet selv vokser bare om hverdagen” En korpusbasert metaforstudie av livet og døden 

   Nesse, Maren Østrem (The University of Bergen, 2017-10-03)
   Oppgaven undersøker hvilke begrepsmetaforer som finnes for begrepene LIVET og DØDEN, hvor analyseobjektet er setninger som substantivene livet og døden opptrer i. Analysematerialet er hentet fra Oslo-korpuset av taggede ...
   Master thesis
  • Lokalavisa - nynorskbastion under press - eit språkkulturelt blikk på avisene Vestnytt og Os og Fusaposten. 

   Nordvik, Bernt Eirik (The University of Bergen, 2010-05-14)
   The subject for this study is the local newspapers Vestnytt, which covers the communes of Fjell, Sund and Øygarden, and Os og Fusaposten, which covers the communes of Os and Fusa. While Vestnytt is a bi-lingual newspaper ...
   Master thesis
  • Lukians religiøse satire 

   Kontodima, Eleni (The University of Bergen, 2017-06-14)
   Sammendrag Tema Min masteravhandling har som tema Lukians satire som middel til kritikk mot religion, tro og overtro. Undersøkelsesobjektet er todelt: 1) Hvordan har Lukian brukt satire for å kritisere religiøse aktiviteter, ...
   Master thesis
  • Lykke og lidelse. En parallellesning av romanen Silas Marner og Friedrich Nietzsche 

   Johannesen, Stine (The University of Bergen, 2008-11-13)
   Hva er egentlig lykke - eller det Aristoteles kaller "det høyestegode"? Er det opplevelsen av å få alle sine ønsker oppfylt og åaldri oppleve motgang, eller kan lidelse og motgang også værefaktorer eller grunnlag for vår ...
   Master thesis
  • "Læreren og læreboken er de viktigste hjelpemidlene vi har" -En undersøkelse av hvilke utfordringer det knytter seg til å undervise etter den samme læreboken i et klasserom med en heterogen gruppe elever 

   Aase, Marte Brunborg (The University of Bergen, 2014-05-28)
   I denne studien har jeg undersøkt hvilke utfordringer det knytter seg til å undervise etter den samme læreboken i et klasserom med en heterogen gruppe elever. Utvalget i undersøkelsen er hentet fra en videregående skole. ...
   Master thesis
  • Læreres valg og bruk av klassikere i norskundervisningen 

   Jensen, Pernille Reitan (The University of Bergen, 2017-06-16)
   Sammendrag Denne masteroppgaven undersøker læreres valg og bruk av norske klassikere i norskundervisningen. Oppgaven er rettet mot videregående skole, og målet er å belyse hvordan lærere velger ut og jobber med de klassiske ...
   Master thesis
  • Løgnens Evangelium : en lesning av Martin A. Hansens Løgneren i lys av Søren Kierkegaard 

   Bergli, Petter Haaland (The University of Bergen, 2010-11-21)
   Denne oppgaven er en undersøkelse av grunnlaget for individets fortvilelse i Løgneren. Jeg vil vise hvordan fortvilelsen til hovedpersonen i boken bunner i mangelen på valg. Søren Kierkegaard skriver i Enten-Eller: "Et ...
   Master thesis
  • Making the invisible become visible: Recognizing women's relationship with technology 

   Corneliussen, Hilde G. (International Journal of Gender, Science and Technology, 2014-08)
   This discussion paper explores a new rhetoric that might help to increase our understanding of women’s relationships with information and communication technology. We have often heard the claim that women have to give up ...
   Journal article
  • The Man of authority: images of power in Virgil’s Aeneid 1.50–156 

   Sandin, Pär (Skåneförlaget, 2000)
   In Aen. 1.50-156, Aeolus, king of winds, enforces his will by /imperium/, /vincla/ ('fetters') and /carcer/ ('imprisonment'), but his vanquisher, Neptune, lord of the sea, by /dictis/ ('words'), hence relying on natural ...
   Chapter
  • Markedness in Urban East Norwegian tonal accent 

   Kristoffersen, Gjert (Cambridge University Press, 2006)
   A new formal analysis of the tonal accent contrast in Urban East Norwegian (UEN), is developed in this paper, based on Optimality Theory. In opposition to the widespread assumption that the contrast is based on privativity, ...
   Journal article