Show simple item record

dc.contributor.authorThun, Ingvildeng
dc.date.accessioned2014-12-01T14:28:40Z
dc.date.available2014-12-01T14:28:40Z
dc.date.issued2014-05-15eng
dc.date.submitted2014-05-15eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/8800
dc.description.abstract<p>Rationale: FODMAPs (fermentable oligo-, di-, monosaccharides and polyols) is a group of carbohydrates poorly absorbed in the small intestine - some will therefore serve as substrate for colonic fermentation. Studies show effect of FODMAP-restricted diet on symptoms of irritable bowel syndrome (IBS) - none have been conducted on patients with functional dyspepsia (FD). We aimed to see whether a 6-week diet low in FODMAPs would have an effect on symptoms (epigastric pain, postprandial fullness and nausea), quality of life (QoL) and gas produced during lactulose breath-test.</p><p>Method: 11 FD patients according to the ROME III-criteria were included in the study (8F/3M, age 32,4±12,2y), instructed and followed up closely by a dietician during a 6-week diet. FD- symptoms (VAS 0-100) and QoL (SF-36®) were collected at baseline, 3 and 6 weeks. FODMAP-intake (grams) was calculated at baseline and 6w using 4-day food records. Lactulose breath testing (n=10) was performed at baseline and 6w to observe changes in gas production. Results were compared using t-tests, one-way ANOVA and correlation. </p><p>Results: There was a significant reduction in FODMAP-intake (mean from 53,2,g to 3,3g, p=0,0001). High compliance to the diet was reported (mean 90,4%) and it was somewhat challenging (mean 50,6%). Epigastric pain (median 54 to 0%, p=0,0006), postprandial fullness (median 52 to 0%, p=0,0001) and nausea (mean 47,6 to 20%, p=0,005) significantly reduced from baseline to 6weeks. SF- 36® total score for physical health significantly declined (p=0,0001), no significant decline in mental health (p=0,35). Hydrogen gas production (median 5558 to 2228ppm×min, p=0,0059) significantly declined.</p><p>Conclusion: In this study, FODMAP-restricted diet significantly reduced FD-symptoms and hydrogen gas production in 6 weeks. </p>en_US
dc.description.abstract<p>Bakgrunn: Funksjonell dyspepsi er en utbredt magetarmlidelse hvor tilfredsstillende behandling mangler. FODMAP (fermenterbare oligo-, di-, monosakkarider og polyoler) er en gruppe kortkjedete karbohydrater som absorberes dårlig i tynntarm og hvor noe, avhengig av absorpsjonsgrad, blir tilgjengelig for fermentering i tykktarm. FODMAP-redusert kost har vist seg effektiv på pasienter med irritabel tarmsyndrom, men er ikke testet på andre funksjonelle magetarmlidelser. </p><p>Hensikt: Å observere om seks uker på FODMAP-redusert kost vil lette symptomer som epigastriesmerte, ubehagelig/tidlig metthet og kvalme hos personer med funksjonell dyspepsi, samt om det oppstår en endring i livskvalitet og gassproduksjon før og etter diett.</p><p>Metode: Elleve pasienter med funksjonell dyspepsi i følge ROMA III- kriteriene, ble inkludert i studien (8F/3M, alder 32,4±12,2år). De ble instruert og fulgt nøye opp gjennom en seks uker lang diettintervensjon. Symptomer spesifikke for funksjonell dyspepsi (VAS 0-100) og livskvalitet (SF-36®) ble registrert ved baseline, tre og seks uker. FODMAP-inntak (gram) ble kalkulert ved baseline og i diettens siste uke med 4 dagers kostregistrering, kostberegningsprogrammet Dietist og analyser av FODMAP-innhold i australske matvarer. Laktulose-pusteprøver (n=10) ble utført ved baseline og siste uke av intervensjonen for å avdekke eventuelle endringer i gassproduksjon. Resultatene ble sammenlignet med t- test, one-way ANOVA og korrelasjon.</p><p>Resultat: Signifikant reduksjon i FODMAP-inntak med gjennomsnitt fra 4 dager på 53,2g ved baseline til 3,3g ved diettslutt (p=0,0001). Overholdelse av dietten var oppgitt å være høy (gjennomsnitt 90,4%) og den var noe utfordrende å følge (gjennomsnitt 50,6%). Epigastriesmerte (median 54 til 0%, p=0,0006), ubehagelig/tidlig metthet (median 52 til 0%, p=0,0001) og kvalme (gjennomsnitt 47,6 til 20%, p=0,005) ble signifikant redusert i løpet av seks uker. Også SF-36® totalscore for fysisk helse fikk signifikant endring (p=0,0001), dog ingen for mental helse (p=0,35). Hydrogengassproduksjonen ble signifikant redusert (median 5558 til 2228ppm×min, p=0,0059).</p><p>Konklusjon: I denne studien opplevde pasienter med funksjonell dyspepsi en signifikant reduksjon i symptomer og gassproduksjon ved å innta FODMAP-redusert kost i seks uker.</p>en_US
dc.format.extent2552395 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleEffekt av FODMAP-redusert kost på symptomer, livskvalitet og gassproduksjon hos pasienter med funksjonell dyspepsieng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Klinisk ernæringnob
dc.type.courseNUCLI395eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus769917eng
dc.type.programMAMD-NUCLIeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
bora.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record