Now showing items 19-38 of 64

  • Ei undersøking av finansterminologi i undervisning og formidling 

   Bukve, Trude (The University of Bergen, 2012-05-15)
   I denne masteroppgåva har eg undersøkt finansterminologi i undervisning og formidling. Eg har delt ut ei haldningsundersøking til økonomistudentar for å sjå kva haldningar dei har til bruken av engelsk i ei elles ...
   Master thesis
  • The enrichment of lexical resources through incremental parsebanking 

   Rosén, Victoria; Thunes, Martha; Haugereid, Petter; Losnegaard, Gyri Smørdal; Dyvik, Helge J. Jakhelln; Meurer, Paul; Samdal, Gunn Inger Lyse; De Smedt, Koenraad (Springer, 2016-06)
   Automatic syntactic analysis of a corpus requires detailed lexical and morphological information that cannot always be harvested from traditional dictionaries. Therefore the development of a treebank presents an opportunity ...
   Journal article
  • Er delekultur en selvfølge i nettbasert samfunn? 

   Wian, Linn Cecilie (The University of Bergen, 2012-11-20)
   Utviklingen av teknologi slik som internett har gjort det enkelt å møte mennesker, hjemmefra eller fra jobb. Internett gir oss mulighet til å danne felleskap med mennesker vi ikke kjenner fra før av. Denne oppgaven ser ...
   Master thesis
  • Er norsk et naturlig språk? 

   Rosén, Victoria (Novus, 2000)
   Chapter
  • Fra speilmetoden til automatisk ekstrahering av et betydningstagget korpus for WSD-formål 

   Lyse, Gunn Inger (The University of Bergen, 2003)
   This thesis adresses the lack of sense-annotated corpora as a background resource for Word Sense Disambiguation (WSD). The most promising approach to WSD is generally considered to be corpus-based, supervised machine ...
   Master thesis
  • Framing Embodiment in General-Purpose Computing. A study identifying key components in a multimodel general-purpose computational environment 

   Nesheim, Elisabeth (The University of Bergen, 2011-11-21)
   The last thirty years have presented us with technology that has had an profound impact on how we produce, socialize with others, and consume culture. Today most of these actions are linked to a computational setup ...
   Master thesis
  • Genustilordning i nynorsk: Ei datamaskinell etterprøving 

   Halse, Gro (The University of Bergen, 2004)
   Genus i norsk har vorte sett på som meir eller mindre arbitrært. Trosterud (2001) går ut frå at norsk har systematisk genustilordning, og presenterer eit regelsett beståande av semantiske, morfologiske og fonologiske ...
   Master thesis
  • Going on beyond Modernism in Beckett's Texts for Nothing 

   Moi, Ruben (Institutt for kultur, litteratur og språkvitenskap ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet, 2005)
   The title of Samuel Beckett's thirteen minimalist prose texts from 1954, Texts for Nothing, contrasts strongly with the award of the Nobel Prize for literature and the canonization of the author in 1969. This prestigious ...
   Journal article
  • How to facilitate and make the academic libraries more accessible to young researchers, especially by implementing open access 

   Akselberg, Gunnstein; Landøy, Ane (Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR), 2010)
   In this article the authors discuss how to make the academic libraries more accessible to young researchers. They focus on different ways in which the accessibility may be strengthened, in particular the role of open ...
   Journal article
  • Hvem er forfatteren? - Stilometriske undersøkelser av norske prosatekster 

   Troland, Victoria (The University of Bergen, 2015-05-15)
   Stilometri er kvantitative undersøkelser av skrivestil ved hjelp av lingvistiske trekk. Ved hjelp av stilometriske metoder kan forfatterskap, egenskaper til forfatteren og hvorvidt en tekst er skrevet av en eller flere ...
   Master thesis
  • Hvor kort er godt? En evaluering av NorSum - en automatisk tekstsammenfatter for norsk 

   Liseth, Anja Therese (The University of Bergen, 2004)
   This thesis has been carried out in collaboration with the Scandinavian science nettwork ScandSum, and it presents an evaluation of NorSum, an automatic text summarizer for Norwegian. The evaluation is an intrinsic one, ...
   Master thesis
  • Iconicity in Verb Serialisation. Re-analyzing Akan SVCs 

   Baah, Johnson (The University of Bergen, 2015-05-14)
   The extant works on serial verb constructions (SVCs) in the Akan language categorize verb serialization into clause chaining (CC) and integrated serial verb (ISV) constructions based on the notion of the degree of ...
   Master thesis
  • Information Literacy (IL), supervising and research 

   Akselberg, Gunnstein (Gunnstein Akselberg, 2010-04)
   Conference object
  • Johan Herman Wessel: Klassisist? Romantisk? En røfting med utgangspunkt i hans versfortellinger 

   Dvergsdal, Alvhild (Institutt for kultur, litteratur og språkvitenskap ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet, 2002)
   Journal article
  • Korpus og leksikografi 

   Samdal, Gunn Inger Lyse (2018-12-18)
   Conference objectOther
  • LFG parse disambiguation for Wolof 

   Dione, Cheikh Bamba (Institute of Computer Science of the Polish Academy of Sciences, 2014)
   This paper presents several techniques for managing ambiguity in LFG parsing of Wolof, a less-resourced Niger-Congo language. Ambiguity is pervasive in Wolof and This raises a number of theoretical and practical issues for ...
   Journal article
  • Linguistically motivated parallel parsebanks 

   Dyvik, Helge; Meurer, Paul; Rosén, Victoria; De Smedt, Koenraad (2009-11-25)
   Parallel grammars and parallel treebanks can be a useful method for studying linguistic diversity and commonality. We use this approach to study how arguments to similar predicates are realized across languages. To that ...
   Conference object
  • "Litt vanskeleg og litt keisamt, eigentleg" - Ei gransking av normoppfatningar hjå unge nynorskbrukarar 

   Vatsaas, Helga Ramstad (The University of Bergen, 2018-10-09)
   Denne granskinga har som hovudmål å få djupare innsikt i kva for oppfatningar unge nynorskbrukarar har av nynorsknormalen, med omsyn til følgjande spørsmål: 1. Samsvarar elevane sin oppfatta normal med den faktiske normalen? ...
   Master thesis
  • Medelevrespons 

   Viken, Ingunn Sigrid Vikum (The University of Bergen, 2016-11-22)
   Masteroppgåva handlar om medelevrespons som del av undervegsvurdering av elevtekst. I denne oppgåva skildrar og analyserer eg kva som skjer i ei gruppe som utfører medelevrespons. Oppgåva byggjer på eit sosiokulturelt syn ...
   Master thesis
  • Mot en trebank for talespråk 

   Rosén, Victoria (Novus forlag, 2008)
   Chapter